Obrazac za podnošenje prigovora

Molimo Vas da popunite sva obavezna polja u obrascu za podnošenje prigovora. Nakon uspešnog slanja prigovora na imejl koji ste naveli kao kontakt biće poslata automatska potvrda o prijemu primedbe sa podacima koje ste uneli.

Termini podnošenja primedbi

Primedbe se mogu podneti na preliminarnu listu kandidata sa brojem bodova iz srednje škole nakon prijave kandidata i preliminarnu rang listu nakon prijemnog ispita.

Избор писма

Програм наставе – Здравствена нега геријатрисјких болесника

//Програм наставе – Здравствена нега геријатрисјких болесника

Програм наставе – Здравствена нега геријатрисјких болесника

Program nastave OAS sestrinstva za predmet:
ZDRAVSTVENA NEGA GERIJATRIJSKIH BOLESNIKA
2018/2019
PREDAVANJA: 08 h i 30 min do 10.00 h.
VEŽBE od 10 h i 30 min do 12.00 h.

21. 02. 2019. ČETVRTAK
1. GERIJATRIJSKA POPULACIJA – IZAZOVI 21 VEKA
Prof. dr Dragoslav P. Milošević 1 čas
GERIJATRIJSKI PACIJENT
Prof.dr Dragoslav P. Milošević 1 čas
VEŽBE
VMS Marina Štiegler 2 časa
KBC „Zvezdara“ Interna klinika,
Kliničko odeljenje za gerijatriju “Prof. dr Petar Korolija”
Preševska 31/ I sprat

28. 02. 2019. ČETVRTAK
2. TEORIJE STARENJA
Ass. dr Sanja Despotović 1 čas
FIZIOLOGIJA STARENJA I BOLESTI POVEZANE SA STARENJEM
Doc.dr Predrag Erceg 1 čas
VEŽBE
Ass. dr Gordana Mihajlović 2 časa
KBC „Zvezdara“ Interna klinika,
Kliničko odeljenje za gerijatriju, “Prof. dr Petar Korolija”
Preševska 31/ I sprat

07. 03. 2019. ČETVRTAK

3. KARDIOVASKULARNI SISTEM U STAROSTI
Prof. dr Nebojša Despotović 2 časa
VEŽBE
Ass dr Gordana Mihalović 2 časa
KBC „Zvezdara“ Interna klinika,
Kliničko odeljenje za gerijatriju, “Prof.dr Petar Korolija”
Odsek srčane insuficijencije, Intenzivna i poluintenzivna nega
Preševska 31/ I sprat

14. 03. 2019. ČETVRTAK

4. OSOBENOSTI GASTROINTESTINALNIH OBOLJENJA U STAROSTI
Prof. dr Petar Svorcan 2 časa
VEŽBE
Ass. dr Srđan Marković 2 časa
KBC „Zvezdara“ Interna klinika, Biblioteka,
Kliničko odeljenje za gastroenterologiju
Dimitrija Tucovića 161
21. 03. 2019. ČETVRTAK
5. BUBREG U STAROSTI
Prof dr Nada Dimković 2 časa
VEŽBE
Ass dr Tatjana Damjanović 2 časa
KBC „Zvezdara“ Interna klinika, Biblioteka,
Kliničko odeljenje za nefrologiju
Dimitrija Tucovića 161

28. 03. 2019. ČETVRTAK

6. PROMENE ENDOKRINOG SISTEMA U STAROSTI
Prof.dr Teodora Beljić 1 čas
DIABETES MELLITUS U STARIH 1 čas
VEŽBE 2 časa
VMS Gordana Jovanović 2 časa
KBC „Zvezdara“ Interna klinika, Biblioteka,
Kliničko odeljenje za endokrinologiju
Dimitrija Tucovića 161

04. 04. 2019. ČETVRTAK

7. HRONIČNA OPSTRUKTIVNA BOLEST PLUĆA U STARIH
Prof. dr Branislava Milenković 1 čas
PNEMONIJE U STAROSTI 1 čas
VEŽBE
VMS Sanaj Jelić 2 časa
Klinika za pulmologiju KCS
Adresa: Koste Todorovića 26

11. 04. 2019. ČETVRTAK

8. NAJČEŠĆA NEUROLOŠKA OBOLJENJA U STAROSTI
Prof. dr Marina Svetel 2 časa
VEŽBE
Ass. dr Igor Petrović 2 časa
Klinika za neurologiju, Klinički Centar Srbije
Dr. Subotića Starijeg 6

18. 04. 2019. ČETVRTAK

9. OSNOVNI PRINCIPI FIZIKALNE REHABILITACIJE U STARIH
Prof.dr Ljubica Konstantinović 2 časa
VEŽBE
Doc.dr. Aleksandra Vidaković 2 časa
KBC „Zvezdara“ Interna klinika,
Kliničko odeljenje za gerijatriju, “Prof.dr Petar Korolija”
Preševska 31/ I sprat

25. 04. 2019. ČETVRTAK

10. PADOVI U STARIH
Prof.dr. Nebojša Despotović 2 časa
VEŽBE
VMS Marina Štiegler 2 časa
KBC „Zvezdara“ Interna klinika,
Kliničko odeljenje za gerijatriju, “Prof.dr Petar Korolija”, Odsek opšte gerijatrije
Preševska 31/ I sprat

09. 05. 2019. ČETVRTAK

11. SPECIFIČNOSTI PALIJATIVNOG ZBRINJAVANJA STARIH
Doc.dr Predrag Erceg 2 časa
VEŽBE
VMS Danijela Stepić 2 časa
KBC „Zvezdara“ Interna klinika,
Kliničko odeljenje za gerijatriju, “Prof.dr Petar Korolija”
Preševska 31/ I sprat
Kliničko odeljenje za palijativno zbrinjavanje Dimitrija Tucovića 161

16. 05. 2019. ČETVRTAK

12. DEKUBITUSI U STARIH
Prof.dr Dragoslav P. Milošević 1 čas
INKONTINECIJA U STARIH
Prof.dr Dragoslav P. Milošević 1 čas
VEŽBE
VMS Danijela Stepić 2 časa
KBC „Zvezdara“ Interna klinika,
Kliničko odeljenje za gerijatriju, “Prof.dr Petar Korolija” Odsek hronične gerijatrije
Preševska 31/ I sprat

23. 05. 2019. ČETVRTAK
13. GERIJATRISJKA PROCENA
Doc. dr Predrag Erceg 1 čas
OSOBENOSTI FARMAKO TERAPIJE U STARIH
Doc. dr Predrag Erceg 1 čas
VEŽBE
VMS Marina Štiegler 2 časa
KBC „Zvezdara“ Interna klinika,
Kliničko odeljenje za gerijatriju, “Prof. dr Petar Korolija”
Odsek hronične gerijatrije i srčane insuficijencije
Preševska 31/ I sprat
30. 05. 2019. ČETVRTAK

14. VANINSTITUCIONALNO ZBRINJAVANJE STARIH
Prof. dr Dragoslav P. Milošević, Ass. dr Gordana Mihajlović 1 čas
ZDRAVSTVENO I SOCIJALNO ZBRINJAVNJE STARIH
Prof. dr Nebojša Despotović, Zorana Đorđević socijalni radnik 1 čas VEŽBE
VMS Danijela Stepić 2 časa
KBC „Zvezdara“ Interna klinika,
Kliničko odeljenje za gerijatriju, “Porf. Dr Petar Korolija”
Odsek hronične gerijatrije i intenzivne i poluintenzivne nege
Preševska 31/ I sprat

04. 06. 2019. ČETVRTAK

15. ZAPALJENSKE REUMATSKE BOLESTI U STAROSTI
Doc.dr Goran Radunović 1 čas
DEGENRATIVNE BOLESTI ZGLOBOVA I KIČMENOG STUBA U STARIH
Doc.dr Goran Radunović 1 čas
VEŽBE
Ass. dr Predrag Ostojić 1 čas
Ass.dr Ivica Jeremić 1 čas
Institut za reumatologiju
Resavska 69

U Beogradu, Rukovodilac predmeta:

31.01.2019. Prof.dr Dragolsav P. Milošević
dpmilosevic@gmail.com
063 8 521 623
060 88 38 093

2019-02-01T12:57:43+00:00 01.02.2019.|ОАС - Сестринство|