Избор писма

Конкурси за Фондације + Награда

Конкурси за Фондације + Награда

Конкури за доделу стипендија и награда  студентима Универзитета у Београду – Медицински факултет

„Конкурси за Фондације и награде“  објављени су 17.октобра 2019.године

– Конкурс за Фондацију „Проф.др Живојин Сударов“
– Конкурс за Фондацију „Ружица С. Овцин“
– Конкурс за Награду „Проф.др Весна Старчевић“
– Конкурс за Награду „Др Зорана Пенезић“

Конкурс за Фондацију „Проф.др Живојин Сударов“

Конкурс за доделу стипендија студентима Универзитета у Београду - Медицински факултет који се финансирају из буџета Републике Србије уписаним у VI годину студија па до краја студија школске 2019/2020. године.

Конкурс за Фондацију „Ружица С. Овцин“

За доделу једне стипендије студенткињи Универзитета у Београду - Медицински факултет која се финансира из буџета Републике Србије уписаној у I годину студија школске 2017/2018. године.

Конкурс за Награду „Проф.др Весна Старчевић“

За доделу награде „Проф.др Весна Старчевић“ редовним студентима интегрисаних академских студија за стицање звања Доктор медицине Универзитета у Београду - Медицински факултет у школској 2019/2020. години.

Конкурс за Награду „Др Зорана Пенезић“

За доделу награде „Др Зорана Пенезић“ студентима Универзитета у Београду - Медицински факултет који се финансирају из буџета Републике Србије, а која се додељују из приватних средстава породице Пенезић у спомен на Др Зорану Пенезић у школској 2019/2020. години.