Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

Увид јавности 03.02.2020.

/, Предавања, Увид јавности/Увид јавности 03.02.2020.

Увид јавности 03.02.2020.

На основу члана 109. Статута Универзитета у Београду – Медицинског факултета бр. 25/Х-2 од 19.03.2018. године, доносим

О Д Л У К У

 Стављају се на увид јавности реферати о пријављеним кандидатима на расписаним конкурсима за избор наставника и сарадника за следеће уже научне области:

 

 1. Један сарадник у настави за ужу научну област СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА У МЕДИЦИНИ
 2. Један сарадник у звање асистента за ужу научну област СУДСКА МЕДИЦИНА
 3. Два сарадника у звање асистента за ужу научну област ПАТОЛОГИЈА
 4. Један сарадник у звање асистента за ужу научну област ИМУНОЛОГИЈА
 5. Један сарадник у звање асистента за ужу научну област МЕДИЦИНСКА ФИЗИОЛОГИЈА
 6. Два сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (анестезиологија са реаниматологијом)
 7. Један сарадник у звање клиничког асистента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија)
 8. Три сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (ортопедија)
 9. Три сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ПЕДИЈАТРИЈА
 10. Два сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (неурохирургија)
 11. Два сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ОФТАЛМОЛОГИЈА
 12. Један сарадник у звање клиничког асистента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (пластична хирургија)
 13. Један сарадник у звање клиничког асистента за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (кардиологија)
 14. Један сарадник у звање клиничког асистента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (дечја хирургија)
 15. Један сарадник у звање клиничког асистента за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (нефрологија)
 16. Два сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ПСИХИЈАТРИЈА
 17. Три сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (кардиологија)
 18. Два сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област НЕУРОЛОГИЈА
 19. Један сарадник у звање клиничког асистента за ужу научну област ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ
 20. Један сарадник у звање клиничког асистента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија-васкуларна хирургија)
 21. Један сарадник у звање клиничког асистента за ужу научну област ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА
 22. Један сарадник у звање клиничког асистента за ужу научну област РАДИОЛОГИЈА
 23. Један наставник у звање доцента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (неурохирургија)
 24. Један наставник у звање доцента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија)
 25. Један наставник у звање доцента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија)
 26. Један наставник у звање доцента за ужу научну област ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА СА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНОМ ХИРУРГИЈОМ
 27. Два наставника у звање доцента за ужу научну област ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО
 28. Два наставника у звање доцента за ужу научну област МЕДИЦИНСКА ФИЗИОЛОГИЈА
 29. Један наставник у звање доцента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија-кардиохирургија)
 30. Три наставника у звање ванредног професора за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија)
 31. Два наставника у звање ванредног професора за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (урологија)
 32. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област МЕДИЦИНСКА ФИЗИОЛОГИЈА
 33. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА СА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНОМ ХИРУРГИЈОМ
 34. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област МЕДИЦИНСКА И КЛИНИЧКА БИОХЕМИЈА
 35. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ХЕМИЈА У МЕДИЦИНИ
 36. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област НЕУРОЛОГИЈА
 37. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област СУДСКА МЕДИЦИНА
 38. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (неурохирургија)
 39. Два наставника у звање ванредног професора за ужу научну област ФАРМАКОЛОГИЈА, КЛИНИЧКА ФАРМАКОЛОГИЈА И ТОКСИКОЛОГИЈА
 40. Два наставника у звање ванредног професора за ужу научну област ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ
 41. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (дечја хирургија)
 42. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област МИКРОБИОЛОГИЈА
 43. Један наставник у звање редовног професора за ужу научну област ПЕДИЈАТРИЈА
 44. Један наставник у звање редовног професора за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (урологија)
 45. Два наставника у звање редовног професора за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија-васкуларна хирургија)
 46. Један наставник у звање редовног професора за ужу научну област НЕУРОЛОГИЈА
 47. Један наставник у звање редовног професора за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (пластична хирургија)
 48. Један наставник у звање редовног професора за ужу научну област ХЕМИЈА У МЕДИЦИНИ
 49. Један наставник у звање редовног професора за ужу научну област МЕДИЦИНСКА ФИЗИОЛОГИЈА
 50. Два наставника у звање редовног професора за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (кардиологија)
 51. Један наставник у звање редовног професора за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (ортопедија)
 52. Један наставник у звање редовног професора за ужу научну област ХУМАНА ГЕНЕТИКА

 

Реферати комисија биће објављени на интернет страници Факултета (www.med.bg.ac.rs).

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Чланом 27. став 4. Правилника о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду бр. 20/XVI-6 од 07.03.2018. године прописано је да се реферати стављају на увид јавности на интернет страници Факултета у трајању од 30 дана.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Реферати комисија са материјалом са конкурса налазе се у Служби за кадровске послове Медицинског факултета, собе 207 и 209/I спрат, у улици Др Суботића број 8. и могу се погледати сваког радног дана од 10–14 часова, почев од 03.02.2020. године до 03.03.2020. године.

 

Д Е К А Н

Медицинског факултета

Проф. др Небојша Лалић