Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

Увид јавности 24.02.2020.

/, Увид јавности/Увид јавности 24.02.2020.

Увид јавности 24.02.2020.

 

На основу члана 109. Статута Универзитета у Београду – Медицинског факултета бр. 25/Х-2 од 19.03.2018. године, доносим

 

О Д Л У К У

 

Стављају се на увид јавности реферати о пријављеним кандидатима на расписаним конкурсима за избор наставника и сарадника за следеће уже научне области:

 1. Један сарадник у звање асистента за ужу научну област МЕДИЦИНСКА И КЛИНИЧКА БИОХЕМИЈА
 2. Два сарадника у звање асистента за ужу научну област МЕДИЦИНСКА И КЛИНИЧКА БИОХЕМИЈА
 3. Два сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО (конкурс 02.09.2019. године)
 4. Два сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО (конкурс 03.09.2018. године)
 5. Један наставник у звање доцента за ужу научну област МЕДИЦИНСКА И КЛИНИЧКА БИОХЕМИЈА
 6. Један наставник у звање доцента за ужу научну област ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА
 7. Један наставник у звање доцента за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (пулмологија)
 8. Један наставник у звање доцента за ужу научну област МЕДИЦИНА И ДРУШТВО
 9. Један наставник у звање доцента за ужу научну област ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА СА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНОМ ХИРУРГИЈОМ
 10. Један наставник у звање доцента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (онкологија)
 11. Један наставник у звање доцента за ужу научну област ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА
 12. Један наставник у звање доцента за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (кардиологија)
 13. Један наставник у звање доцента за ужу научну област ХУМАНА ГЕНЕТИКА
 14. Један наставник у звање доцента за ужу научну област ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА
 15. Пет наставника у звање ванредног професора за ужу научну област ПЕДИЈАТРИЈА
 16. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија)
 17. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (пулмологија)
 18. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (нефрологија)
 19. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА СА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНОМ ХИРУРГИЈОМ
 20. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО
 21. Два наставника у звање редовног професора за ужу научну област ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА
 22. Један наставник у звање редовног професора за ужу научну област МИКРОБИОЛОГИЈА

Реферати комисија биће објављени на интернет страници Факултета (www.mfub.bg.ac.rs).

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Чланом 27. став 4. Правилника о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду бр. 20/XVI-6 од 07.03.2018. године прописано је да се реферати стављају на увид јавности на интернет страници Факултета у трајању од 30 дана.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Реферати комисија са материјалом са конкурса налазе се у Служби за кадровске послове Медицинског факултета, собе 207 и 209/I спрат, у улици Др Суботића број 8. и могу се погледати сваког радног дана од 10–14 часова, почев од 24.02.2020. године до 24.03.2020. године.

 

Д Е К А Н

Медицинског факултета

Проф. др Небојша Лалић