Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

Увид јавности 01.06.2020.

/, Предавања, Увид јавности/Увид јавности 01.06.2020.

Увид јавности 01.06.2020.

На основу члана 109. Статута Универзитета у Београду – Медицинског факултета бр. 25/Х-2 од 19.03.2018. године, доносим

О Д Л У К У

 Стављају се на увид јавности реферати о пријављеним кандидатима на расписаним конкурсима за избор наставника и сарадника за следеће уже научне области:

 1. Један сарадник у настави за ужу научну област ХИСТОЛОГИЈА И ЕМБРИОЛОГИЈА
 2. Један сарадник у звање асистента за ужу научну област МИКРОБИОЛОГИЈА
 3. Два сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (нефрологија)
 4. Четири сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област НЕУРОЛОГИЈА
 5. Један сарадник у звање клиничког асистента за ужу научну област ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА СА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНОМ ХИРУРГИЈОМ
 6. Један сарадник у звање клиничког асистента за ужу научну област ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА
 7. Три сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ПЕДИЈАТРИЈА
 8. Два сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија)
 9. Један сарадник у звање клиничког асистента за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (хематологија)
 10. Један сарадник у звање клиничког асистента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (анестезиологија са реаниматологијом)
 11. Један наставник у звање доцента за ужу научну област ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА
 12. Четири наставника у звање ванредног професора за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (кардиологија)
 13. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА

Реферати комисија биће објављени на интернет страници Факултета (www.mfub.bg.ac.rs).

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 27. став 4. Правилника о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду бр. 20/XVI-6 од 07.03.2018. године прописано је да се реферати стављају на увид јавности на интернет страници Факултета у трајању од 30 дана.

Реферати комисија са материјалом са конкурса налазе се у Служби за кадровске послове Медицинског факултета, собе 207 и 209/I спрат, у улици Др Суботића број 8. и могу се погледати сваког радног дана од 10–14 часова, почев од 01.06.2020. године до 30.06.2020. године.

 

Д Е К А Н
Медицинског факултета

Проф. др Небојша Лалић