Prema odluci kriznog štaba Republike Srbije, od 30.06.2020. godine, obavezno je nošenje zaštitnih maski u zatvorenim prostorima. Molimo Vas da poštujete mere bezbednosti prilikom posete Medicinskom fakultetu.

///Uputstvo za podnošenje zahteva za sticanje zvanja Visiting professor na Medicinskom fakultetu u Beogradu
Uputstvo za podnošenje zahteva za sticanje zvanja Visiting professor na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2018-01-19T09:42:27+00:00

Za sticanje zvanja Visiting professor na Medicinskom fakultetu u Beogradu neophodno je da Katedra dostavi Službi za NIR sledeću dokumentaciju:

  1. Molba Naučnom veću sa potpisom šefa katedre ( koja uz obrazloženje treba da  sadrži osnovne podatke o uglednom naučniku koji se predlaže, kao i informaciju o  postojećim ili planiranim vidovim saradnje )
  2. CV i spisak radova predloženog kandidata
  3. Elektronsku verziju priložene dokumentacije

Naučno veće će razmatrati samo prijave sa potpunom dokumentacijom koje su blagovremeno dostavljene (najkasnije 2 meseca pre dolaska gostujućeg profesora).

Nakon dobijanja saglasnosti Naučnog veća Katedra je u obavezi da se sa Službom za NIR MFUB dogovori oko detalja i termina promocije gostujućeg profesora, kao i da 7-10 dana pre zakazanog termina potvrdi dolazak stranog gosta.