Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

Продужетак уписа

Продужетак уписа

Продужетак уписа за студенте докторских академских студија којима КЦС сноси трошкове школарине и за све студенти који су закаснили на упис у регуларном року.

Обавештавају се студенти докторских академских студија којима КЦС сноси трошкове школарине и сви студенти који су закаснили на упис у регуларном року, да се овера старе и упис нове године, као и обнова године ПРОДУЖАВА до 29. децембра 2017. године у Служби за научноистраживачки рад, у термину од 10-13 часова.

За упис треба приложити:

1. индeкс

2. један ШВ-20 попуњен образац

3. семестрални лист (купује се у скриптарници Факултета)

4. уплата у износу од 1.600,00 динара на текући рачун Медицинског факултета у Београду

број: 840-1139666-89
позив на број: РО100 ( латинично П)
(део средстава у износу од 1.600,00 динара намењена су Универзитету у Београду);

5. Доказ о уплати школарине

Студенти којима Клинички центар Србије сноси трошкове школарине, а нису редовно доносили потврде КЦС о регулисању школарине, при упису МОРАЈУ да потпишу Споразум о отплати дуга са Медицинским факултетом.

НАПОМИЊЕМО ДА СВИ СТУДЕНТИ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА МОРАЈУ ДА УПИШУ ИЛИ ОБНОВЕ УПИС ОДГОВАРАЈУЋЕ ГОДИНЕ У НАВЕДЕНОМ РОКУ КАКО БИ ЗАДРЖАЛИ СТАТУС СТУДЕНТА И ИМАЛИ ПРАВО ДА ЗАВРШЕ СТУДИЈЕ.

УКОЛИКО ТО НЕ УЧИНЕ СМАТРАЋЕ СЕ ДА СУ ПРЕКИНУЛИ СТУДИЈЕ.

НАКОН ОВОГ РОКА, БАЗА ЋЕ БИТИ ТРАЈНО ЗАКЉУЧАНА И НЕЋЕ БИТИ МОГУЋНОСТИ ЗА НАКНАДНИ УПИС.

Студенти су у обавези да приликом уписа или обнове године донесу доказ о уплати школарине.

Студент на име школарине уплаћује Факултету једнократан износ или у 5 рата, и то:

Износ школарине 180.000,оо (уколико се уплаћује из иностранства – 2500 eur )

1. рата 36.000,оо 500 eur приликом уписа,
2. рата 36.000,оо 500 eur до 20.12.2017. године,
3. рата 36.000,оо 500 eur до 20.02.2018. године,
4. рата 36.000,оо 500 eur до 20.04.2018. године,
5. рата 36.000,оо 500 eur до 20.06.2018. године.

Школарина за обнову године износи 36.000,00 дин.

Школарина за стране држављане износи 4.000,00 eur. по години.

за девизне уплате контактирати Финансијску службу Медицинског факултета на тел: 011 36 36 308

Школарину уплатити на жиро-рачун 840-1139666-89, шифра плаћања за готовинску уплату је 189, а за вирманску 221.

У пољу позив на број обавезно унети 742311/PO 72 D

Служба за НИР МФУБ

2017-12-26T11:55:13+00:00 26.12.2017.|Конкурси Докторске студије|