Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

Упис примљених кандидата на докторске академске студије за школску 2019/20. годину

/, Насловна/Упис примљених кандидата на докторске академске студије за школску 2019/20. годину

Упис примљених кандидата на докторске академске студије за школску 2019/20. годину

Упис примљених кандидата на докторске академске студије за школску 2019/20. годину

 
Упис примљених студената обавиће се 12. и 14. октобра 2019. године
у Служби за научноистраживачки рад, у термину од 10-13 часова.

Упис 12. октобра 2019. године у термину од 10-13 часова, обавиће се за следеће модуле:

  1. Молекуларна медицина

  2. Епидемиологија

  3. Физиолошке науке

  4. Биологија тумора и оксидативна обољења

  5. Неуронауке

  6. Јавно здравље и

  7. Еколошки и нутритивни фактори и здравље

Упис за остале модуле обавиће се 14. октобра 2019. године у термину од 10-13 часова.


За упис треба приложити:

 

1. Попуњен индекс (купује се у скриптарници Факултета, која ће радити и у суботу)

2. Две фотографије величине 3.5 x 4.5цм

3. Један попуњен ŠV20_obrazac  (преузети са сајта)

4. Уплата на текући рачун Медицинског факултета у Београду у износу од 1.600,00 динара на рачун

број: 840-1139666-89
позив на број: РО100
 
(део средстава у износу од 1.600,00 динара намењена су Универзитету у Београду);

5. Доказ о уплати школарине (уколико установа сноси трошкове студија – одлука установе да сноси трошкове школарине за школску 2019/20. год.)

6. Страни држављани морају доставити извод из матичне књиге рођених

 ПОШТА У ДЕКАНАТУ НЕЋЕ РАДИТИ У СУБОТУ!

Студент на име школарине уплаћује Факултету једнократан износ или у 5 рата, и то:

Износ школарине 180.000,оо   (уколико се уплаћује из иностранства – 2500 eur )


1. рата 36.000,оо  или 500 eur приликом уписа,
2. рата 36.000,оо  или 500 eur до 20.12.2019. године,
3. рата 36.000,оо  или 500 eur до 20.02.2020. године,
4. рата 36.000,оо  или 500 eur до 20.04.2020. године,
5. рата 36.000,оо  или 500 eur до 20.06.2020. године.

 

Школарина за стране држављане износи 4.000,00 eur. по години.


Школарину уплатити:

за динарске уплате на жиро-рачун 840-1139666-89, шифра плаћања за готовинску уплату је 189, а за вирманску 221.

У пољу позив на број обавезно унети 742311/PO 72 D

за девизне уплате контактирати Финансијску службу Медицинског факултета на тел: 011 36 36 314


НАПОМИЊЕМО ДА СВИ СТУДЕНТИ КОЈИ СУ ПРИМЉЕНИ НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МОРАЈУ ДА СЕ УПИШУ У НАВЕДЕНОМ РОКУ ЈЕР СЕ БАЗА УНИВЕРЗИТЕТА ЗАТВАРА 14. ОКТОБРА 2019. ГОДИНЕ И ДА НАКНАДНИ УПИС НЕЋЕ БИТИ МОГУЋ.

 

МОЛЕ СЕ СТУДЕНТИ ДА СЕ СТРОГО УПИСУЈУ У СВОМ ТЕРМИНУ.

Служба за НИР МФУБ