Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

Конкурс за упис на специјализације – уже

//Конкурс за упис на специјализације – уже

Конкурс за упис на специјализације – уже

 

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ-

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

 

На основу чл. 27 Правилника о спровођењу студија здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у Београду

 

Расписује

 

К О Н К У Р С

 

за упис на уже специјализације за шк. 2019/2020. годину

  Пријава  Изјава  Изјава и рачунари

 1. 1. ЕНДОКРИНОЛОГИЈА – 12 месеци – 10 кандидата

(за специјалисте интерне медицине и педијатрије, гинекологија и акушерство)

 1. ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГИЈА – 12 месеци – 10 кандидата

(за специјалисте интерне медицине, инфектологије и педијатрије)

 1. 3. РЕУМАТОЛОГИЈА – 12 месеци – 5 кандидата     

(за специјалисте интерне медицине, педијатрије)

 1. БАРОМЕДИЦИНА-12 месеци -10 кандидата

       (за специјалисте свих грана медицине осим социјалне медицине,

епидемиологије и хигијене,)

 1. 5. ДИЈЕТОТЕРАПИЈА 12 месеци  – 5 кандидата

(за специјалисте  хигијене, педијатрије, интерне медицине, опште медицине , медицине спорта,)

 1. КЛИНИЧКА ГЕНЕТИКА -12 месеци-5 кандидата

(за специјалисте свих специјалности)

 1. 7. БАЛНEОКЛИМАТОЛОГИЈА 12 месеци – 5 кандидата

(за специјалисте свих грана медицине осим социјалне медицине)

 1. 8. НЕОНАТОЛОГИЈА – 12 месеци – 15 кандидата

(за специјалисте педијатрије)

 1. 9. АНГИОЛОГИЈА – 12 месеци – 3 кандидата

 (за специјалисте интерне медицине, неурологије,физикалне медицине и рехабилитације,једна од хируршких грана, дерматовенерологије, радиологоје)

 1. 10. ПЕРИНАТОЛОГИЈА – 12 месеци – 5 кандидата

(за специјалисте гинекологије и акушерства)

 1. 11. ФЕРТИЛИТЕТ И СТЕРИЛИТЕТ – 12 месеци – 5 кандидата

(за специјалисте гинекологије и акушерства)

 1. 12. КАРДИОЛОГИЈА – 12 месеци – 30 кандидата

(за специјалисте интерне медицине и педијатрије)

  13.ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ – 12 месеци – 6 кандидата

(за специјалисте свих специјалности)

  14.ОНКОЛОГИЈА 12  месеци –  до 20 кандидата

(за специјалисте гинекологије и акушерства, интерне медицине,          педијатрије, неурологија, дерматовенерологија, радиологије, опште хирургије,  ортопедска хирургија и трауматологија, пластична, реконструктивна и естетка хирургија, урологија, оториноларингологија, неурохирургија.нуклеарне медицине)

 1. 15. ЕНДОКРИНА ХИРУРГИЈА12 месеци – 5 кандидата

(за специјалисте опште хирургије, васкуларне хирургије, абдоминалне хирургије, грудне хирургије, дечје хирургије, макилофацијалне хирургијае и оториноларингологије).

 1. 16. РАДИОЛОШКА ЗАШТИТА – 12 месеци – 5 кандидата

(за специјалисте медицине рада, нуклеарне  медицине, хигијене и      епидемиологије, радиологије)

 1. АЛЕРГОЛОГИЈА И КЛИНИЧКА ИМУНОЛОГИЈА -12 месеци -10   кандидата

(за специјалисте интерне медицине,педијатрије, , дерматовенерологије и  оториноларингологије),

 1. ДЕЧЈА ФИЗИЈАТРИЈА- 12 месеци – 5 кандидата

(за специјалисте физикалне медицине и рехабилитације)

 1. АУДИОЛОГИЈА – 12 месеци – 2 кандидаата

(за специјалисте ОРЛ)

 1. ФОНИЈАТРИЈА 12 месеци – 2 кандидата

(за  специјалисте ОРЛ)

 1. МЕДИЦИНСКА ЕКОЛОГИЈА12 месеци – 5 кандидата

(за специјалисте хигијене,  медицине рада, опште медицине и клиничке фармакологије)

 1. 22. ПУЛМОЛОГИЈА 12 месеци – 10 кандидата

(за специјалисте интерне медицине, педијатрије,  )

 1. 23. БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ -12 месеци- 5 кандидата

(за специјалисте психијатрије)

 1. 24. БАКТЕРИОЛОГИЈА- 12 месеци – 2 кандидата

(за специјалисте медицинске микробиологије и микробиологије са паразитологијом)

 1. 25. ВИРУСОЛОГИЈА 12 месеци -2 кандидат

(за специјалисте медицинске микробиологије  и микробиологије са паразитологијом)

 1. 26. ГЕРИЈАТРИЈА -12 месеци – 6 кандидата

       (за специјалисте интерне медицине и опште медицине)

 1. 2 КЛИНИЧКА ПАТОЛОГИЈА -12 месеци- 5 кандидата

        (за специјалисте патолошке анатомије)

 1. 28. МЕДИЦИНСКА ЦИТОЛОГИЈА -12 месеци-5 кандидата

(за специјалисте патолошке анатомије)

 1. 29. СУДСКА ПСИХИЈАТРИЈА-12 месеци-5 кандидата

        (за специјалисте психијатрије )          

 1. 30.  МОЛЕКУЛАРНО БИОЛОШКА И ИМУНОХЕМИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА-       12 месеци-2 кандидата

         ( за специјалисте клиничке биохемије, лабораторијске медицине)   

 1. 31. КЛИНИЧКА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА 12 месеци-6 кандидата

(за специјалисте свих специјалности)

32.КЛИНИЧКО БИОХЕМИЈСКА РЕУМАТОЛОГИЈА -12 месеци -2 кандидата

     (за специјалисте клиничке биохемије, лабораторијске медицине)

33.ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА У ОНКОЛОГИЈИ -12 месеци – 5 кандидата

(за специјалисте клиничке биохемије ,лабораторијске медицине)

 1. 34. ЛАБОРАТОРИЈСКА ЕНДОКРИНОЛОГИЈА -12 месеци -2 кандидата

(за специјалисте клиничке биохемије,лабораторијске медицине)

35..ДЕЧЈА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА -12 месеца-1 кандидат

          (за специјалисте дечје хирургије и ортопедије)

36.ДЕЧЈА УРОЛОГИЈА-12 месеца -1 кандидат

(за специјалисте дечје хирургије и урологије)

 1. 37. МЕДИЦИНСКА ПАРАЗИТОЛОГИЈА И МИКОЛОГИЈА- 12 месеци – 2

         кандидата

(за специјалисте микробиологије са паразитологијом и медицинске микробиологије)

 1. 38. ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОШКА МИКОЛОГИЈА-12 месеци – 2 кандидата

        (за специјалисте дерматовенерологије)

39.НЕФРОЛОГИЈА-12 месеци -7 кандидата

         (за специјалисте интерне медицине и педијатрије)

40.КЛИНИЧКА ФАРМАКОЛОГИЈА – ФАРМАКОТЕРАПИЈА-12 месеци-

5   кандидата

(за специјалисте интерне медицине,педијатрије, клиничке фармакологије, анестезиологије, неурологије     и психијатрије)

   41.КЛИНИЧКА НЕУРОФИЗИОЛОГИЈА СА ЕПИЛЕПТОЛОГИЈОМ-12 месеци-  5 кандидата

(за специјалисте психијатрије, дечје психијатрије, неурологије, дечје неурологије и педијатрије)

   42.ПРОФЕСИОНАЛНА ТОКСИКОЛОГИЈА-12 месеци – 5 кандидата

(за специјалисте медицине рада, хигијене и интерне медицине)

 1. 43. ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНЕ СПОСОБНОСТИ- 12 месеци – 5 кандидата

(за специјалисте медицине рада, опште медицине, интерне медицине)

 44..ХЕМАТОЛОГИЈА -12 месеци – 5 кандидата

      (за специјалисте интерне медицине, педијатрије и трансфузиологије)

45.МЕДИЦИНСКА ИНФОРМАТИКА -12 месеци- 8 кандидата

    (за специјалисте свих грана)

46.ЕПИДЕМИОЛОГИЈА ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ-12 месеци5 кандидата

(за специјалисте епидемиологије, хигијене, социјалне медицине, медицине рада,  општа медицина и инфективне болести)

47.ЕПИДЕМИОЛОГИЈА ХРОНИЧНИХ НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ12 месеци

5 кандидата

(за специјалисте епидемиологије, хигијене, социјалне медицине, медицине рада,  општа медицина и инфективне болести

 1. 48. МЕДИЦИНА БОЛА-12 месеци– 10 кандидата

(за специјалисте анестеизологије, реаниматологије и интензивне терапије, интерне медицине, педијатрије, неурологије, физикалне медицине и рехабилитације, опште медицине, опште хирургије, абдоминалне хирургије, васкуларне хирургије, грудне хирургије, ортопедске хирургије, и трауматологије, дечије хирургије, неурохирургије, пластичне , реконструктивне и естетске хируријге, максилофацијалне хирургије, урологије, кардиохирургије, психијатрије, дечје и адолесцентне психијатрије, инфектологије, радиологије, клиничке фармакологије)

 1. 49. ВАСКУЛАРНА ХИРУРГИЈА – 24 месеца – 8 кандидата

(за специјалисте опште хирургије и дечје хирургије)

 1. 50. ХИРУРГИЈА ДИГЕСТИВНОГ СИСТЕМА – 24 месеца  – 7 кандидата

(за специјалисте опште хирургије)

 1. 51. УРГЕНТНА ХИРУРГИЈА -24 месеца-5 канидата

(за специјалисте опште хирургије)

  52.КАРДИОХИРУРГИЈА 24 месеца2 кандидата

(за специјалисте опште хирургије и дечје хирургије

53.ПЕДИЈАТРИЈСКА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈ12 месеци– 5  кандидата

(за специјалисте дерматовенерологије)

54.ПЕДИЈАТРИЈСКА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА12 месеци 5 кандидата

(за специјалисте анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије)

55.ЛАПАРОСКОПСКА ХИРУРГИЈА12 месеци 5 кандидата

(за специјалисте опште хирургије, абдоминалне хирургије, дечје хирургије,

Урологије, гинекологије и акушерства)

56.ГИНЕКОЛОШКА ОНКОЛОГИЈА12 месеци-5 кандидата

(за специјалисте гинекологије и акушерства)

57 КАРДИОВАСКУЛАРНА И ТОРАКАЛНА АНЕСТЕЗИЈА-12 месеци-5 кандидата

(за специјалисте анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије) 

 1. ИНТЕРВЕНТНА РАДИОЛОГИЈА – 12 месеци – 5 кандидата

     (за специјалисте радиологије)

 1. ДИГЕСТИВНА РАДИОЛОГИЈА – 12 месеци – 5 кандидата

     (за специјалисте радиологије)

 1. НЕУРОРАДИОЛОГИЈА- 12 месеци – 5 кандидата

     (за специјалисте радиологије)

 1. ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ТЕХНИКЕ У ИЗУЧАВАЊУ ПРОТЕИНА- 12 месеци – 2 кандидата

(за специјалисте клиничке биохемије)

 1. ТРАНСПЛАНТОЛОГИЈА СА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈОМ12 месеци – 2 кандидата

(за специјалисте интерне медицине, педијатрије, неурологије, опште хирургије, абдоминалне хирургије, васкуларне хирургије, грудне хирургије, ортопедске хирургије са трауматологијом, дечје хирургије, пластичне и реконструктивне хирургије, максилофацијалне хирургије, урологије, кардиохирургије, офталмологије, анестезиологије, имунологије  и трансфузијске медицине.

 

__________________________________________________________________________

 

УСЛОВИ КОНКУРСА СУ:

 1. положен специјалистички испит
 2. Решење Министарства здравља Републике Србије о одобреној ужој специјализацији или одобрење Медицинског факултета у Београду за упис уже специјализације за лекаре који  не обављају здравствену делатност у установама у јавној својини.
 3. знање једног светског језика

 

ЗА КОНКУРС ТРЕБА ПРИЛОЖИТИ:

 

 1. пријаву
 2. биографију;
 3. оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету;
 4. оверену фотокопију дипломе о положеном специјалистичком    испиту;
 5. извод из матичне књиге рођених
 6. фотокопија личне карте (ако је чипована –очитана)
 7. оверену фотокопију Решења Министарства здравља Републике Србије;
 8. уколико установа сноси трошкове усавршавања

потврда установе да преузима трошкове уже специјализације

 1. потврда о уплати трошкова конкурса у износу од 11.000,00 на текући рачун Медицинског факултета бр:

 840-1139666-89 позив на бр. 742311-ПО50;

 1. за лекаре који су дипломе о завршеном факултету односно о         положеном специјалистичком испиту стекли у иностранству,  доказ о верификацији Дипоме односно потврда де је документација предата на нострификацију.

11.за стране држављане  потребна је потврда о знању српског језика или потврда да је уписан  курс српског језика.

 

ПРИЈАВЕ ПО КОНКУРСУ ПРИМАЈУ СЕ од 16. до 25. октобра 2019 . године од 10 – 13 часова У  СЛУЖБИ ЗА ПОСЛЕДИПЛОМСКУ НАСТАВУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА, Др Суботића бр. 8, други спрат.

Непотпуне и не благовремене пријаве неће бити узете у разматрање.

+++++++++++++++

 

Ужа специјализација се одржава на Медицинском факултету и наставним  базама Факултета у укупном трајању уже специјализације.

Ужа специјализација почиње у исто време за све лекаре којима се одобри упис на уже специјализације наставом из предмета Здравствена статистика и Здравствена информатика .  Након завршение наставе из ових предмета уписани лекари распоређују се на гране на које су уписани.

Ужа специјализација завршава се јавном одбраном рада уже специјализације.

 

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Лекари којима се одобри упис на уже специјализације а који не обављају здравствену делатност у Републици Србији односно који су страни држављани  пре издавања индекса морају доставити  и пријаву – дозволу боравка у Републици Србији као и доказ да су здравствено осигурани за шк. годину студија коју уписују.

 

Трошкови уже специјализације подразумевају:

 

Трошкови Конкурса износе 11 000,00 а за лекаре из Црне Горе и Републике Српске односно стране држављане, динарска противвредност од 150 еура.

Школарина ( уплаћује се  по  семестару  и то приликом уписа сваког семестра   студија).

У шк. 2019/2020. години школарина по семестру износи 200 000,00 динара  (укупно за оба семестра 400.000 динара).

За лекаре из Црне Горе и Републике Српске школарина по семестру износи       2 500 еура (укупно 5 000 еура)

Полагање усменог испита уже специјализације – по ценовнику у тренутку полагања усменог испита,  у шк. 2019/2020. години трошкови усменог испита износе 65.000, динара а за лекаре Црне Горе и Републике Српске и стране држављане 950 еура.

Одбрана рада уже специјализације и издавање дипломе – по ценовнику у тренутку одбране. У шк. 2019/2020. години трошкови одбране рада и издавање дипломе износе 95.000 динара а за лекаре Црне Горе и Републике Српске и стране држављане 1 400 еура.

 

ГОДИШЊА ШКОЛАРИНА ЗА СТРАНЕ ДРЖАВЉАНЕ ИЗНОСИ  6 000 еура. У школарину није укључено полагање усменог испита, одбрана рада и издавање дипломе.