Избор писма

Јавни позив за административне послове

//Јавни позив за административне послове

Јавни позив за административне послове

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ДАТУМ:06.12.2019.
БРОЈ: 9634/2
БЕОГРАД

 

На основу Одлуке декана Медицинског факултета у Београду бр. 9634/1 од 06.12.2019. године, расписује се

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за календарску 2020. годину

 

I За обављање административних послова везаних за основну и последипломску наставу у оквиру наставних база Медицинског факултета у Београду (36 извршилаца).

 

II За обављање техничких послова везаних за основну и последипломску наставу у оквиру наставних база Медицинског факултета у Београду (8 извршилаца).

 

III Услови за обављање послова из става 1. су:  завршен IV степен стручне спреме, радни однос у наставној бази Факултета и мишљење шефа катедре, односно руководиоца наставе у наставној бази Факултета.

 

IV Услови за обављање послова из става 2. су:  завршен II или III степен стручне спреме, радни однос у наставној бази Факултета и мишљење шефа катедре, односно руководиоца наставе у наставној бази Факултета.

 

Пријаве са документацијом о испуњавању услова јавног позива подносе се Писарници Медицинског факултета, у ул. Др Суботића бр.8 у року од 8 дана од  дана објављивања јавног позива.

 

ДЕКАН
МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА

Проф. др Небојша Лалић

 

2019-12-11T10:01:26+00:00 11.12.2019.|Насловна|