Избор писма

Центaр за међународну сарадњу

//Центaр за међународну сарадњу

Центaр за међународну сарадњу

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ  / IMPORTANT INFORMATION REGARDING THE CENTRE FOR INTERNATIONAL COLLABORATION

 

Обавештавамо Вас да се због проглашеног ванредног стања у Републици Србији на Медицинском факултету Универзитета у Београду до даљег обустављају следеће активности у оквиру Центра за међународну сарадњу:

  1. Све одлазеће и долазеће мобилности свих нивоа студија, као и мобилности наставног и административног особља
  2. Јавна предавања предавача из иностранства

Рад  Центра за међународну сарадњу биће организован у виду дежурства, тако да Вас молимо да сва питања постављате електронски, путем мејла. Запослени ће бити доступни за сва Ваша питања у оквиру предвиђеног радног времена.

Запослени у Центру за међународну сарадњу:

natasa.ognjanovic@med.bg.ac.rs –  сва питања везана за међународне пројекте, као и сва питања која нису покривена запосленима у наставку обавештења

uros.tosic@med.bg.ac.rs –  сва питања везана за одлазеће и долазеће Ераузмус + мобилности, индивидуалне мобилности и гостујуће предаваче

mara.popovic@med.bg.ac.rs –  сва питања везана за Етичку комисију, студенте стране држављане  и ECFMG

 

ЦЕНТАР ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ


IMPORTANT INFORMATION REGARDING THE CENTRE FOR INTERNATIONAL COLLABORATION

 

Due to the recent COVID-19 outbreak and the State of Emergency being declared across the whole territory of the Republic of Serbia, the following activities at the Centre for International Collaboration are put to a stop until further notice:

  1. All incoming and outgoing mobilities of all study cycles, as well as training and teaching mobilities
  2. Public lectures held by foreign and domestic lecturers

Workforce employed at the Centre for International collaboration will be organized in the form of on-call duty, therefore we ask you to direct all your inquiries via email.

Employees of the Center for International Collaboration:

natasa.ognjanovic@med.bg.ac.rs – All questions pertaining to international projects, as well as any questions not covered by employees in the continuation of the notice

uros.tosic@med.bg.ac.rs – all questions pertaining to outgoing and incoming Erasmus + Mobilities, individual mobilities and guest lecturers

mara.popovic@med.bg.ac.rs – all questions pertaining to Ethics Committee, foreign students and ECFMG