Избор писма

Онлајн настава за специјалистичке студије

//Онлајн настава за специјалистичке студије

Онлајн настава за специјалистичке студије

Студенти специјалистичких грана који су на двосеместралној настави  и ужих специјалистичких грана могу приступити достављеним наставним материјалима на reticulum.med.bg.ac.rs

Студентима грана које су доставиле материјале отворени су кориснички налози где су корисничко име и лозинка исти у формату броја индекса.
Односно, xx-aa-yyy где је xx – година уписа,  aaa – словна ознака гране специјализације (сва слова мала латиницом) и yyy – број индекса (једна, две или три цифре).

Напомена:
Како је ознака специјализације из трансфузиологије у индексима иста као и ознака уже специјализације из клиничке трансфузиологије (tf) корисничка имена уже специјализације из клиничке трансфузиологије су измењена тако да словна ознака гласи ktf.

Гране специјализација и ужих специјализација које су доставиле материјале:

Специјализације:

 • Неурологија
 • Општа хирургија
 • Патологија
 • Клиничка биохемија
 • Трансфузиологија
 • Радиологија
 • Офталмологија
 • Имунологија
 • Ургентна медицина
 • Радијациона онкологија
 • Оториноларингологија
 • Општа медицина
 • Интерна медицина
 • Гинекологија и акушерство
 • Физикална медицина и рехабилитација
 • Анестезиологија
 • Педијатрија

Уже специјализације:

 • Педијатријска анестезиологија
 • Клиничка цитологија
 • Клиничка патологија
 • Медицина бола
 • Алергологија и клиничка имунологија
 • Кардиоторакална анестезиологија
 • Кардиологија
 • Клиничка генетика
 • Фертилитет и стерилитет
 • Онкологија
 • Неурорадиологија
 • Клиничка трансфузиологија
 • Пулмологија
 • Перинатологија
 • Нефрологија
 • Ендокринологија
 • Трансплантација
2020-04-11T07:51:51+00:00 11.04.2020.|Насловна|