Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

Решење Комисије за упис по жалбама

//Решење Комисије за упис по жалбама

Решење Комисије за упис по жалбама

На основу Конкурса за упис студената у прву годину интегрисаних академских студија медицине у школској 2020/2021. год Комисија за упис је решавајући жалбе које су поднете у конкурсним роковима донела следеће

 

РЕШЕЊЕ

Комисије за упис студената у школској 2020/2021.години

 

I                Одбијају се жалбе на утврђени број бодова на прелиминарној ранг листи за упис у прву годину интегрисаних академских студија медицине на Медицински факултет у Београду у школској 2020/2021. години као неосноване следећим кандидатима који су извршили увид у свој лист за унос одговора:

 

 1. Ђорђевић Катарина, пријавни број 869
 2. Тијана Смиљкић, пријавни број 871
 3. Марко Раичевић, пријавни број 302
 4. Марија Живановић, пријавни број 592
 5. Нина Гочанин, пријавни број 831
 6. Ања Станић, пријавни број 90
 7. Ђорђевић Анђелија, пријавни број 1134
 8. Митровић Алекса, пријавни број 918
 9. Хелена Драговић, пријавни број 911
 10. Алекса Радомировић, пријавни број 542
 11. Милена Кајиш, пријавни број 856
 12. Милош Поднар, пријавни број 519
 13. Алекса Чукић, пријавни број 707
 14. Михаил Мирковић, пријавни број 364
 15. Доротеја Петровић, пријавни број 1215
 16. Данило Јањушевић, пријавни број 182
 17. Анђела Симић, пријавни број 1138
 18. Петар Поповић, пријавни број 200
 19. Сања Трајковић, пријавни број 92
 20. Ања Мирић, пријавни број 868
 21. Горчин Болевић, пријавни број 810
 22. Марко Стефановић, пријавни број 41
 23. Сања Дракулић, пријавни број 403
 24. Мина Вукићевић, пријавни број 260
 25. Јања Брајковић, пријавни број 1160
 26. Вељко Миловановић, пријавни број 58

Образложење

Горе именовани кандидати су уложили жалбу која се односи на исправност бодовања на прелиминарној ранг листи у року предвиђеном конкурсом за упис,  уз захтев да им се омогући увид у лист за унос одговора.

Свим кандидатима је омогућен увид у лист за унос одговора и разговор са члановима Комисије за упис у школској 2020/2021.год.

Након извршеног увида у лист за унос одговора закључено је да су сви кандидати исправно бодовани и да су жалбе неосноване.

 

II             Одбијају се жалбе на утврђени број бодова на прелиминарној ранг листи за упис  у прву годину интегрисаних академских студија медицине на Медицински факултет у школској 2020/2021. години као неосноване,  кандидатима који су у року уложили жалбу и нису остварили своје право увида у лист за унос одговора у предвиђеном  року:

 

 1. Ђурђица Стевановић, пријавни број 288
 2. Магдалена Будимски, пријавни број 380
 3. Александар Милетић, пријавни број 453
 4. Кристина Аџић, пријавни број 875
 5. Ања Божовић, пријавни број 568
 6. Исидора Милешић, пријавни број 1049
 7. Игњат Јаковљевић, пријавни број 700
 8. Анђела Алексић, пријавни број 858
 9. Невена Томић, пријавни број 626
 10. Душан Секулић, пријавни број 665
 11. Стефан Плејо, пријавни број 1003
 12. Јелена Басарић, пријавни број 794

Образложење

Горе именовани кандидати су уложили жалбу на утврђени број бодова на прелиминарној ранг листи. Именовани кандидати нису дошли да изврше увид у лист са одговорима у предвиђеном року а Комисија за упис студената  је поново прегледала њихове одговоре и закључено је да су сви исправно бодовани и рангирани на прелиминарној ранг листи и да су жалбе неосноване.

 

III                     Одбијају се жалбе које су кандидати уложили у предвиђеном року  уз захтев за увид  у лист за унос одговора следећих кандидата :

 1. Александар Бркић, пријавни број 253
 2. Хелена Шиљеговић, пријавни број 796
 3. Тара Тривковић, пријавни број 920
 4. Милутин Остојић, пријавни број 950
 5. Оливера Ресимић, пријавни број 1163

Образложење

Горе наведени кандидати су у  року уложили жалбу и захтевали да им се омогући увид у лист за унос одговора.

Свим кандидатима је омогућен увид у лист за унос одговора  и разговор са Комисијом за упис.

Након провере Комисија за упис је потврдила  исправност утврђеног бодовања на пријемном испиту и  утврђеног места на прелиминарној ранг листи.

 

IV                    Одбија се жалба кандидата:

Мацановић Давида, пријавни број 44

Образложење

Кандидат Мацановић Давид пријавни број 44,   уложио је  жалбу уз захтев да му се омогући увид у  тест који је својеручно писао.

Кандидату Мацановић  Давиду је у  року предвиђеном за увид омогућено да изврши увид у лист за унос одговора као и свим другим кандидатима који су уложили жалбу.

Констатовано је да је кандидат исправно бодован и рангиран на прелиминарној ранг листи и да је жалба неоснована.

Тестови као радни листови се не обележавају именима кандидата и за Комисију за упис је релевантан једино лист за унос одговора који се прегледа и бодује  одговарајућим компјутерским програмом .

 

V             Одбијају се жалбе  кандидата које  се односе  на питања која су била формулисана на тесту  за полагање пријемног испита:

 

1.Марта Контић, пријавни број 435

2.Милош Божић, пријавни број 917

Образложење

Наведени кандидати  су поднели  жалбу уз захтев да се провери да ли су питања која су била формулисана на тесту питања обухваћена  литературом за припрему пријемног испита.

Након увида у лист за унос одговора и разговора са Комисијом за упис и предметним наставницима  кандидати  су  прихватили образложење и  констатовано је да су  жалбе неосноване .

 

VI            Одбијају се жалбе које су кандидати уложили  на прелиминарну ранг листу следећим кандидатима:

 1. Марковић Андрија, пријавни број 355
 2.  Анђела Макрагић, пријавни број 784
 3. Тијана Тешић, пријавни број 886

Образложење

Горе именовани кандидати су уложили жалбе у којима захтевају да се одобри упис већег броја кандидата од предвиђеног броја  конкурсом за упис.

Конкурс за упис студената у прву годину студија на Медицински факултет у шк 2020/2021. години дефинише број студената који се уписују а то је 460 буџетских  и 40 самофинансирајућих студената.

Комисија за упис студената нема дискреционо право да одлучује о упису већег броја кандидата од броја утврђеног у конкурсу за упис .

 

VII          Одбија се жалба кандидата :

 1. Омер Хоџић,пријавни број 1115

Образложење

Именовани кандидат је уложио жалбу уз захтев да му се омогући упис у статусу самофинансирајућег студента, без остварених укупно 31 бод на тестовима који се полажу на пријемном испиту.

Конкурсом за упис студената у школској 2020/2021 години јасно је  прецизирано да се право уписа стиче када кандидат постигне укупно најмање 31 бод на тестовима који се полажу на пријемном испиту и  може се уписати у статусу студента који се финансира из буџета Републике уколико се налази на ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета или у статусу студента који се сам финансира уколико се налази на ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената.

Сходно наведеном Комисија за упис је одбила жалбу као неосновану.

                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА УПИС

                                                                                                                                         Проф др Иван Палибрк


Жалбе на решење Комисије Декану -⁠ подносе се преко Писарнице
факултета или електронски на адресу prijemni.ispit@med.bg.ac.rs најкасније до 5.7.2020.до 22часа.

2020-07-04T14:34:51+00:00 04.07.2020.|Упис 2020|