Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

Упис самофинансирајућих студената

/, Упис 2020/Упис самофинансирајућих студената

Упис самофинансирајућих студената

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ДАТУМ: 11.7.2020.

 

УПИС САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА

 

На прозивци 11.7.2020.  у 10,00 часова до попуне три буџетска места, појавили су се сви кандидати  са рангом 498, 499, 500 ( три са истим рангом) и тиме је завршен упис буџетских студената у прву годину школске 2020/2021. године.

На основу општих одредаба Конкурса Универзитета и стручног упутства Универзитета број уписаних по афирмативној акцији ( 4 кандидата) се одузима од броја предвиђеног за упис самофинансирајућих студената, упис ( 36 кандидата) самофинансирајућих студената.

 

Упис (36) самофинансирајућих студената се обавља 13.7.2020. од 9-13 часова по следећем распореду:

 

9,00 -10,00  часова  13 кандидата са звездицом, следећи пријавни бројеви 74, 208, 120, 43, 725, 944, 624, 177, 152, 329, 38, 697, 448.

Кандидати означени звездицом су кандидати који су средњу школу завршили пре школске 2019/2020. године и били уписани у прву годину неког студијског програма првог степена високог образовања у статусу студента који се финансира из буџета па се уписују у статусу самофинансирајућих студената.

 

10,00 -11,00  кандидати на рангу од 503 -508 (прва три)

11,00-12,00    кандидати на рангу од  508 – 520

12,00- 13,00   кандидати на рангу од  520 -525

 

ЗБОГ ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ РАСПОРЕД УПИСА ЈЕ ОБАВЕЗУЈУЋИ И МОЛЕ СЕ СВИ КАНДИДАТИ ЗА УПИС ДА ПОШТУЈУ ПРЕДВИЂЕНУ САТНИЦУ. ОБАВЕЗНО ЈЕ  НОШЕЊЕ МАСКЕ И ДРЖАЊЕ ПРОПИСАНЕ ФИЗИЧКЕ ДИСТАНЦЕ.

 

Уколико је неко од кандидата предвиђених за упис у статусу самофинансирајућих студената из оправданих разлога због епидемиолошке ситуације спречен да дође у термину по распореду потребно је да се пријави на мејл  ljiljana.cepic@med.bg.ac.rs

Кандидат који је стекао право уписа и не упише се у за то предвиђеном року, губи право уписа. Факултет ће уписати наредног кандидата према редоследу на коначној ранг листи.

 

 Кандидати који стекну право на упис подносе:

 1. Оверене фотокопије докумената средње школе и оригинална документа на увид;
 2. Извод из матичне књиге рођених (факултет, прибавља по службеној дужности извод из матичне књиге рођених, осим за стране држављане који су у обавези да овај документ доставе);

Уколико кандидат поседује извод из матичне књиге рођених може га понети на упис.

 1. Лекарско уверење-оригинал
 2. Један образац ШВ 20 – образац – преузети са сајта Факултета попунити и залепити фотографију, други образац студент попуњава електронски у току првог семестра;
 3. Индекс са попуњеном првом страницом и залепљеном фотографијом ( фолију не лепити преко слике );
 4. Изјава о коришћењу личних података – преузети са сајта Факултета
 5. Два примерка попуњеног и потписаног уговора о студијама- добијају се у Студентској служби приликом уписа
 1. Доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте.

Самофинансирајући студенти уплаћују школарину у износу од 126.600,00 динара на рачун Факултета број 840 – 1139666 – 89  са позивом на број 742121 – ПС02

Уколико се уплаћује на рате, динамика уплата је следећа:

 • I рата у износу од 36.600,00 динара уплаћује се приликом уписа
 • II рата у износу од 30.000,00 динара уплаћује се до 31.12.2020.
 • III рата у износу од 30.000,00 динара уплаћује се до 15.2.2021.
 • IV рата у износу од 30.000,00 динара уплаћује се до 15.5.2021.

Пре уписа у Студентској служби кандидати  се фотографишу за идентификациону картицу која служи за идентификацију за улазак у Студентски дом, мензу …

Упис  кандидата – самофинансирајућих студената 13. јула 2020.

од 9,00 до 13,00 часова

Спуштање ранг листе на место неуписаних самофинансирајућих студената и упис 14.јула 2020.

од 10,00 – 12,00 часова

Прозивка до попуне броја 14. јула 2020. у 13,00 часова
Упис 14. јула 2020. од 13,30 до 14,30 часова