Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

Увид јавности 24.08.2020.

/, Предавања, Увид јавности/Увид јавности 24.08.2020.

Увид јавности 24.08.2020.

На основу члана 109. Статута Универзитета у Београду – Медицинског факултета бр. 25/Х-2 од 19.03.2018. године, доносим

О Д Л У К У

 

 Стављају се на увид јавности реферати о пријављеним кандидатима на расписаним конкурсима за избор наставника и сарадника за следеће уже научне области:

 

 1. Један сарадник у звање асистента за ужу научну област АНАТОМИЈА
 2. Два сарадника у звање асистента за ужу научну област СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА У МЕДИЦИНИ
 3. Један сарадник у звање асистента за ужу научну област ХИСТОЛОГИЈА И ЕМБРИОЛОГИЈА
 4. Два сарадника у звање асистента за ужу научну област ФАРМАКОЛОГИЈА, КЛИНИЧКА ФАРМАКОЛОГИЈА И ТОКСИКОЛОГИЈА
 5. Један сарадник у звање асистента за ужу научну област СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА У МЕДИЦИНИ
 6. Један сарадник у звање асистента са докторатом за ужу научну област МЕДИЦИНСКА И КЛИНИЧКА БИОХЕМИЈА
 7. Четири сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (кардиологија)
 8. Два сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (гастроентерологија)
 9. Један сарадник у звање клиничког асистента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (анестезиологија са реаниматологијом)
 10. Три сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (ендокринологија)
 11. Два сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија-васкуларна хирургија)
 12. Један сарадник у звање клиничког асистента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија)
 13. Два сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО
 14. Три сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА
 15. Један сарадник у звање клиничког асистента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (урологија)
 16. Један сарадник у звање клиничког асистента за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (реуматологија)
 17. Три сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (ендокринологија)
 18. Два наставника у звање доцента за ужу научну област ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ
 19. Један наставник у звање доцента за ужу научну област ЕПИДЕМИОЛОГИЈА
 20. Један наставник у звање доцента за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (ендокринологија)
 21. Један наставник у звање доцента за ужу научну област БИОФИЗИКА У МЕДИЦИНИ
 22. Два наставника у звање ванредног професора за ужу научну област НЕУРОЛОГИЈА
 23. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област РАДИОЛОГИЈА
 24. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (геронтологија)
 25. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ПСИХИЈАТРИЈА
 26. Два наставника у звање ванредног професора за ужу научну област ФАРМАКОЛОГИЈА, КЛИНИЧКА ФАРМАКОЛОГИЈА И ТОКСИКОЛОГИЈА
 27. Два наставника у звање редовног професора за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (хематологија)
 28. Један наставник у звање редовног професора за ужу научну област ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО
 29. Један наставник у звање редовног професора за ужу научну област СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА
 30. Један наставник у звање редовног професора за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија-кардиохирургија)
 31. Један наставник у звање редовног професора за ужу научну област МЕДИЦИНСКА И КЛИНИЧКА БИОХЕМИЈА
 32. Један наставник у звање редовног професора за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија)

 

Реферати комисија биће објављени на интернет страници Факултета (www.mfub.bg.ac.rs).

 

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Чланом 27. став 4. Правилника о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду бр. 20/XVI-6 од 07.03.2018. године прописано је да се реферати стављају на увид јавности на интернет страници Факултета у трајању од 30 дана.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Реферати комисија са материјалом са конкурса налазе се у Служби за кадровске послове Медицинског факултета, собе 207 и 209/I спрат, у улици Др Суботића број 8. и могу се погледати сваког радног дана од 10–14 часова, почев од 24.08.2020. године до 22.09.2020. године.

 

 

 

 Д Е К А Н

Медицинског факултета

Проф. др Небојша Лалић