Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

Коначне ранг листе ИАС и ОАС – Други конкурсни рок

/, Упис 2020/Коначне ранг листе ИАС и ОАС – Други конкурсни рок

Коначне ранг листе ИАС и ОАС – Други конкурсни рок

Преузмите: Коначна ранг листа ИАС Медицина 2020/2021 -ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК-

Упис држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству

 

КАНДИДАТИ НА УПИС ПОДНОСЕ:

 

 1. Нострификовану диплому о завршеној средњој школи и оверене копије сведочанстава или потврду о томе да је започета нострификација, оригинална документа подносе се на увид.
 1. Лекарско уверење – оригинал
 1. Две фотографије формата 4,5 x 3,5 цм
 1. Попуњен један образац ШВ 20 – преузети са линкa: ШВ – 20 ОБРАЗАЦ, а  други попунити електронску верзију ШВ-20 у току првог семестра 2020/2021.
 1. Индекс са попуњеном првом страницом и залепљеном фотографијом (фолију не лепити);
 1. Доказ о уплати накнаде за Центар за развој каријере у износу од 100,00 динара за студенте на буџету

Рачун примаоца 840-1139666-89

Позив на број 020-19184 -3

 1. Уколико кандидат жели идентификациону картицу која служи за улазак у студентски дом и исхрану у студентској мензи потребно је донети једну фотографију формата
  4,5 x 3,5цм.

 

УПИС ЈЕ 12.9.2020. од 9-13 часова

НАПОМЕНА : Кандидат који је стекао право уписа и не упише се у за то предвиђеном року, губи право уписа.

 

 

УПИС НА ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА ОАС СЕСТРИНСТВО

ШКОЛСКА 2020/21

ДРУГИ УПИСНИ РОК

Преузмите: КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ОАС СЕСТРИНСТВО – ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК

 

Упис кандидата по коначној ранг листи  обавиће се 12.09.2020.  од 9,00-10,00 часова  упис буџетских студената, од  10,00-13,00 часова упис самофинансирајућих студената у Студентској служби Факултета.

КАНДИДАТИ НА УПИС ПОДНОСЕ:

 

 1. Оверене фотокопије докумената средње школе и оригинална документа на увид;
 2. Извод из матичне књиге рођених (Факултет,  прибавља по службеној дужности извод из матичне књиге рођених);

Уколико кандидат поседује извод из матичне књиге рођених може га понети на упис.

 1. Лекарско уверење-оригинал
 2. Један образац ШВ 20 – образац преузети са линка: ШВ – 20 ОБРАЗАЦ , попунити и залепити фотографију,  други образац студент попуњава  електронску верзију ШВ-20  у току првог семестра 2020/2021;
 3. Индекс са попуњеном првом страницом и залепљеном фотографијом ( фолију не лепити преко слике );
 4. Буџетски студенти достављају доказ о уплати накнаде за Центар за развој каријере у износу од 100,00 дин. на рачун Факултета број 840 – 1139666 – 89 са позивом на број 020-19184-3
 5. За студенте на самофинансирању школарина у износу од 121.600,00 динара на рачун Факултета број 840 – 1139666 – 89 са позивом на број 742121 – ПС01;

Школарина се може платити и у ратама , динамика уплате је следећа:

–        I рата у износу од 16.600,00 динара уплаћује се приликом уписа,

–        II рата у износу од 15.000,00 динара уплаћује се до 30.11.2020. године,

–        III рата у износу од 15.000,00 динара уплаћује се до 31.12.2020. године,

–        IV рата у износу од 15.000,00 динара уплаћује се до 15.2.2021. године.

–        V рата у износу од 15.000,00 динара уплаћује се до 15.3.2021. године,

–        VI рата у износу од 15.000,00 динара уплаћује се до 15.4.2021. године,

–        VII рата у износу од 15.000,00 динара уплаћује се до 15.5.2021. године,

–        VIII рата у износу од 15.000,00 динара уплаћује се до 15.6.2021. године.

 1. Два примерка попуњеног и потписаног уговора о студијама- добијају се у Студентској служби;

Уписни комплет може се купити у скриптарници Факултета.

 

НАПОМЕНА: Кандидат који је стекао право уписа и не упише се у за то предвиђеном року, губи право уписа.