Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

УПИС НА ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА ОАС СЕСТРИНСТВО ШКОЛСКА 2021/2022

/, Упис 2021 ОАС/УПИС НА ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА ОАС СЕСТРИНСТВО ШКОЛСКА 2021/2022

УПИС НА ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА ОАС СЕСТРИНСТВО ШКОЛСКА 2021/2022

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА -ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СЕСТРИНСТВО за школску 2021/2022

 

Упис кандидата по коначној ранг листи Универзитета  обавиће се у Студентској служби Факултета.

 

Упис кандидата

који се финансирају из буџета

8. јула 2021.

од 9,00 до 13,00 часова

Спуштање ранг листе на место неуписаних

буџетских студената  и упис

9. јула 2021.

од 13,00-14,00 часова

 

Прозивка до попуне броја

9. јула 2021. у 15,00 часова
 

Упис

9. јула 2021. од 15,30-16,30 часова
Упис  – самофинансирајућих студената

 

10. јула 2021.

од 9,00 до 13,00 часова

 

КАНДИДАТИ  НА УПИС ПОДНОСЕ:

– оверене фотокопије докумената средње школе и оригинална документа на увид

– извод из матичне књиге рођених (факултет,  прибавља по службеној дужности извод из матичне књиге рођених, осим за стране држављане који су у обавези да овај документ доставе)

Уколико кандидат поседује извод из матичне књиге рођених може га понети на упис.

– лекарско уверење – оригинал

– један образац ШВ 20 –образац преузети са сајта Факултета попунити и  залепити фотографију, други образац студент попуњава електронски у току првог семестра

– индекс са попуњеном првом страницом и залепљеном фотографијом (фолију не лепити преко слике)

– доказ о уплати накнаде за Центар за развој каријере у износу од 100,00 динара за студенте на буџету – преузети са сајта Факултета

– два примерка попуњеног и потписаног уговора о студијама-добијају се у Студентској служби приликом уписа

– доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте

Самофинансирајући студенти уплаћују школарину у износу од 121.600,00 динара на рачун Факултета број 840-1139666-89 са позивом на број 742121-ПС02

Уколико се уплаћује на рате, динамика уплата је следећа:

  • I рата у износу од 16.600,00 динара уплаћује се приликом уписа
  • II рата у износу од 15.000,00 динара уплаћује се до 30.11.2021.
  • III рата у износу од 15.000,00 динара уплаћује се до 31.12.2021.
  • IV рата у износу од 15.000,00 динара уплаћује се до 15.2.2022.
  • V рата у износу од 15.000,00 динара уплаћује се до 15.3.2022.
  • VI рата у износу од 15.000,00 динара уплаћује се до 15.4.2022.
  • VII рата у износу од 15.000,00 динара уплаћује се до 15.5.2022.
  • VIII рата у износу од 15.000,00 динара уплаћује се до 15.6.2022.

– пре уписа кандидат треба да се фотографише у фотокопирници Деканата у сутерену ради израде студентске картице.

Уписни комплет може се купити и у скриптарници Факултета.

Кандидат који је стекао право уписа и не упише се у данима предвиђеним за упис у складу са рангом, губи право уписа.