Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

04.10.2021 – Конкурс за избор сарадника у звање КЛИНИЧКОГ АСИСТЕНТА на Медицинском факултету у Београду

/, Слајдер Конкурси/04.10.2021 – Конкурс за избор сарадника у звање КЛИНИЧКОГ АСИСТЕНТА на Медицинском факултету у Београду

04.10.2021 – Конкурс за избор сарадника у звање КЛИНИЧКОГ АСИСТЕНТА на Медицинском факултету у Београду

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
БРОЈ: 6811/1
ДАТУМ: 04.10.2021.
Б Е О Г Р А Д

 

ДЕКАН МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ
ОБЈАВЉУЈЕ

К О Н К У Р С

 

за избор сарадника у звање КЛИНИЧКОГ АСИСТЕНТА на Медицинском факултету у Београду на одређено време од три (3) године за уже научне области:

  1. 1 сарадник за ужу научну област ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ
  2. 3 сарадника за ужу научну област ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО
  3. 1 сарадник за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (ендокринологија)
  4. 3 сарадника за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија)
  1. 2 сарадника за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија-онкологија)
  1. 5 сарадника за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (анестезиологија са реаниматологијом)
  1. 1 сарадник за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (урологија)
  1. 3 сарадника за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ(дечја хирургија)
  1. 1 сарадник за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија-ургентна хирургија)
  1. 2 сарадника за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (ортопедија)

 

 

УСЛОВИ КОНКУРСА:

Завршен Медицински факултет са просечном оценом најмање 8 (осам), VII2 степен стручне спреме, завршена одговарајућа здравствена специјализација, уписане специјалистичке академске студије одговарајућег усмерења, односно уписане докторске студије и публиковано најмање 5 (пет) радова  in extenso у часописима са рецензијом

или

Завршен Медицински факултет са просечном оценом најмање 8 (осам), VII2 степен стручне спреме, завршена одговарајућа здравствена специјализација, магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације

 

Посебан услов: кандидати који конкуришу за клиничке асистенте подносе доказ о радном односу на клиници која је наставна база Медицинског факултета у Београду.

 

Пријаве са документацијом о испуњавању услова конкурса  подносе се Писарници Медицинског факултета,у ул. Др Суботића бр.8 у року од 15 дана од  дана објављивања конкурса.

                                                                                                         Д Е К А Н
МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
                                                                                            Проф. др Лазар Давидовић

2021-10-15T08:17:57+00:00 04.10.2021.|Предавања, Слајдер Конкурси|