Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

Докторске академске студије – Обавештење о упису наредне године и обнови за школску 2021/22. годину

/, Предавања, Слајдер Уписи/Докторске академске студије – Обавештење о упису наредне године и обнови за школску 2021/22. годину

Докторске академске студије – Обавештење о упису наредне године и обнови за школску 2021/22. годину

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се студенти докторских академских студија да ће се овера старе и упис нове године, као и обнова године, вршити од 03-26. новембра 2021. године.

 

ВАЖНО: Због актуелне епидемиолошке ситуације моле се студенти да за све додатне информације и питања НЕ ДОЛАЗЕ у Службу за НИР, већ да се обрате на телефон 011/36 36 334 и 011/ 36 36 338 или електронском поштом: ana.vukmirica@med.bg.ac.rs и sanja.moravcic@med.bg.ac.rs

 

 1. Услов за упис/обнову године докторских академских студија у школској 2021/22. години

 

Студенти докторских академских студија стичу право на упис/обнову

године уколико имају:

 1. Регулисан статус у претходној школској години
 2. Плаћену школарину за претходне године студија (достављени докази)

 

 1. Време и место обнове

 

Предавање докумената вршиће се у Клубу наставникa на другом спрату Деканата (остављањем документације у за то предвиђене кутије) у периоду од 03-26.новембра 2021. године од 10:00 до 13:00 часова

Индксе ћете моћи да преузмете на исти начин недељу дана након предавања.

 1. Потребна документа за упис/обнову

 

Приликом уписа/обнове студент је у обавези да достави следећа документа:

 1. индeкс
 2. један ШВ-20 попуњен образац (преузети: http://studije.med.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2021/10/SV-2021_2022-2.pdf)
 3. семестрални лист (није потребно за обнову године -купује се у скриптарници Факултета)
 4. уплата у износу од 1.600,00 динара на текући рачун Медицинског факултета у Београду број: 840-1139666-89, позив на број: РО100
  (део средстава у износу од 1.600,00 динара намењена су Универзитету у Београду);
 5. Доказ о уплати школарине (уколико установа сноси трошкове студија – одлука установе за школску 2021/22. год.)

 

НАПОМЕНА: сви студенти докторских студија морају да упишу или обнове упис одговарајуће године у наведеном року како би задржали статус студента и имали право да заврше студије.

Уколико то не учине сматраће се да су прекинули студије.

______________________________________________________________________________

 

Студенти су у обавези да приликом уписа или обнове године донесу доказ о уплати школарине.

Студент на име школарине уплаћује Факултету једнократан износ или у 5 рата, и то:

Износ школарине 180.000,оо (уколико се уплаћује из иностранства – 2500 eur )

 1. рата 36.000,оо или 500 eur приликом уписа,
 2. рата 36.000,оо или 500 eur до 20.12.2021. године,
 3. рата 36.000,оо или 500 eur до 20.02.2022. године,
 4. рата 36.000,оо или 500 eur до 20.04.2022. године,
 5. рата 36.000,оо или 500 eur до 20.06.2022. године.

 

Школарина за обнову године износи 36.000,00 дин.

Школарина за стране држављане износи 4.000,00 eur. по години.

за девизне уплате контактирати Финансијску службу Медицинског факултета на тел: 011 36 36 331

 

Школарину уплатити на жиро-рачун 840-1139666-89, шифра плаћања за готовинску уплату је 189, а за вирманску 221.

У пољу позив на број обавезно унети 742311/PO 72 D

 

 

НАПОМИЊЕМО ДА СВИ СТУДЕНТИ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈЕ МОРАЈУ ДА СЕ УПИШУ У НАВЕДЕНОМ РОКУ ЈЕР СЕ БАЗА УНИВЕРЗИТЕТА ЗАТВАРА И НАКНАДНИ УПИС НЕЋЕ БИТИ МОГУЋ.