Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

Дневни ред седнице Већа за специјалистицку наставу заказану за 05.11.2021. године

//Дневни ред седнице Већа за специјалистицку наставу заказану за 05.11.2021. године

Дневни ред седнице Већа за специјалистицку наставу заказану за 05.11.2021. године

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ВЕЋЕ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКУ  НАСТАВУ
04 БР. 40/1
29.10.2021. године
Б Е О Г Р А Д

 

Позивамо Вас да присуствујете 1. Конститутивној седници Већа за специјалистичку наставу Медицинског факултета у Београду која ће се одржати 05.11.2021. године са почетком у 12 часова у свечаној сали Деканата Факултета.

Д Н Е В Н И   Р Е Д:

 

  1. Конституисање Већа за специјалистичку наставу за мандатни период 2021/2022., 2022/2023. и 2023/2024. године.

-Избор Комисија Већа.

  1. Предлог Колегијума декана за стављање у статус мировања три катедре за специјалистичку наставу.
  2. Усвајање Записника 21. седнице Већа одржане 20.09.2021. године.
  3. Предлози:   – за специјалистичке академске студије

– за уже специјализације

– за издавачку делатност

– предлози Катедри за именовање комисија за полагање   специјалистичких испита

5. Извештаји Комисија за оцену завршених радова ужих специјализација, за: др Марко Станковић, др Бојана Ђенадија, др Самра Скадрак, др Дужица Кузмановић, др Ивона Рисовић, др Цвијетин Лазикић, др Ивана Николић, др Садат Личина, др Јелена Стојић Вучинић, др Оливера Остојић, др Небојша Живановић, др Ивана Буха, др Сандра Сингх Лукач, др Љубица Стошић, др Биљана Андрић, др Владимир Дедовић.

6. Предлози Катедри за признавањe дела специјалистичког стажа.

7. Предлог Катедре за специјалистичку наставу за признавање – нострификацију специјалистичких диплома

8. Извештаји о расписаним Конкурсима за упис у шк. 2021/2022 .години за:

– Специјалистичке академске студије – медицинске науке

– Мастер академске студије

– Специјализације

– Уже специјализације

9. Саопштења Продекана и предлози за унапређење последипломске наставе.

 

   П Р О Д Е К А Н
МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
Проф. др Арсен Ристић,с.р.

 

2021-11-09T13:58:28+00:00 29.10.2021.|Насловна|