Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

Увид јавности 06.06.2022.

Увид јавности 06.06.2022.

На основу члана 109. Статута Универзитета у Београду – Медицинског факултета бр. 25/Х-2 од 19.03.2018. године, доносим

 

О Д Л У К У

 

Стављају се на увид јавности реферати о пријављеним кандидатима на расписаним конкурсима за избор наставника и сарадника за следеће уже научне области:

 1. Један сарадник у настави за ужу научну област АНАТОМИЈА
 2. Три сарадника у настави за ужу научну област МЕДИЦИНСКА ФИЗИОЛОГИЈА
 3. Два сарадника у настави за ужу научну област ХИСТОЛОГИЈА И ЕМБРИОЛОГИЈА
 4. Два сарадника у звање асистента за ужу научну област МЕДИЦИНСКА ФИЗИОЛОГИЈА
 5. Један сарадник у звање асистента за ужу научну област СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА У МЕДИЦИНИ
 6. Два сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (кардиологија)
 7. Четири сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ
 8. Пет сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (дечја хирургија)
 9. Један сарадник у звање клиничког асистента за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (пулмологија)
 10. Један сарадник у звање клиничког асистента за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (реуматологија)
 11. Два сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија-онкологија)
 12. Један сарадник у звање клиничког асистента за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (нефрологија)
 13. Један сарадник у звање клиничког асистента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија)
 14. Један сарадник у звање клиничког асистента за ужу научну област ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА
 15. Два сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија-кардиохирургија)
 16. Један сарадник у звање клиничког асистента за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (алергологија)
 17. Четири сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област РАДИОЛОГИЈА
 18. Два сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО
 19. Два сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (алергологија)
 20. Један сарадник у звање клиничког асистента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (анестезиологија са реаниматологијом)
 21. Два сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (гастроентерологија)
 22. Један сарадник у звање клиничког асистента за ужу научну област ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА
 23. Један наставник страног језика за ужу научну област ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК
 24. Два наставника у звање доцента за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (ендокринологија)
 25. Један наставник у звање доцента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија-онкологија)
 26. Један наставник у звање доцента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија-кардиохирургија)
 27. Један наставник у звање доцента за ужу научну област ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА
 28. Један наставник у звање доцента за ужу научну област МЕДИЦИНСКА И КЛИНИЧКА БИОХЕМИЈА
 29. Један наставник у звање доцента за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (реуматологија)
 30. Један наставник у звање доцента за ужу научну област АНАТОМИЈА
 31. Један наставник у звање доцента за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (гастроентерологија)
 32. Један наставник у звање доцента за ужу научну област ЕПИДЕМИОЛОГИЈА
 33. Два наставника у звање доцента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (анестезиологија са реаниматологијом)
 34. Један наставник у звање доцента за ужу научну област АНАТОМИЈА
 35. Један наставник у звање доцента за ужу научну област ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА
 36. Један наставник у звање доцента за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (геронтологија)
 37. Један наставник у звање доцента за ужу научну област ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО
 38. Један наставник у звање доцента за ужу научну област ОФТАЛМОЛОГИЈА
 39. Два наставника у звање доцента за ужу научну област ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА
 40. Два наставника у звање ванредног професора за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (кардиологија)
 41. Три наставника у звање ванредног професора за ужу научну област ПАТОЛОГИЈА
 42. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија-васкуларна хирургија)
 43. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област НЕУРОЛОГИЈА
 44. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област БИОФИЗИКА У МЕДИЦИНИ
 45. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО
 46. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (ортопедија)
 47. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ОФТАЛМОЛОГИЈА
 48. Два наставника у звање ванредног професора за ужу научну област МИКРОБИОЛОГИЈА
 49. Два наставника у звање ванредног професора за ужу научну област ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА
 50. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (кардиологија)
 51. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (ортопедија)
 52. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област МЕДИЦИНСКА И КЛИНИЧКА БИОХЕМИЈА
 53. Два наставника у звање ванредног професора за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (кардиологија)
 54. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (хематологија)
 55. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (реуматологија)
 56. Један наставник у звање редовног професора за ужу научну област АНАТОМИЈА
 57. Један наставник у звање редовног професора за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (анестезиологија са реаниматологијом)
 58. Један наставник у звање редовног професора за ужу научну област ХИГИЈЕНА СА МЕДИЦИНСКОМ ЕКОЛОГИЈОМ
 59. Један наставник у звање редовног професора за ужу научну област МЕДИЦИНСКА ФИЗИОЛОГИЈА
 60. Два наставника у звање редовног професора за ужу научну област ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА
 61. Један наставник у звање редовног професора за ужу научну област ПЕДИЈАТРИЈА
 62. Један наставник у звање редовног професора за ужу научну област МЕДИЦИНСКА ФИЗИОЛОГИЈА
 63. Два наставника у звање редовног професора за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (дечја хирургија)
 64. Један наставник у звање редовног професора за ужу научну област СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА У МЕДИЦИНИ

Реферати комисија биће објављени на интернет страници Факултета (www.mfub.bg.ac.rs).

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 27. став 4. Правилника о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду бр. 20/XVI-6 од 07.03.2018. године прописано је да се реферати стављају на увид јавности на интернет страници Факултета у трајању од 30 дана.

Реферати комисија са материјалом са конкурса налазе се у Служби за кадровске послове Медицинског факултета, собе 207 и 209/I спрат, у улици Др Суботића број 8. и могу се погледати сваког радног дана од 10–14 часова, почев од 06.06.2022. године до 05.07.2022. године.

 

Д Е К А Н
Медицинског факултета

Проф. др Лазар Давидовић