Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

Увид јавности 19.09.2022.

Увид јавности 19.09.2022.

На основу члана 109. Статута Универзитета у Београду – Медицинског факултета бр. 25/Х-2 од 19.03.2018. године, доносим

 

О Д Л У К У

 

Стављају се на увид јавности реферати о пријављеним кандидатима на расписаним конкурсима за избор наставника и сарадника за следеће уже научне области:

 1. Један сарадник у настави за ужу научну област ФАРМАКОЛОГИЈА, КЛИНИЧКА ФАРМАКОЛОГИЈА И ТОКСИКОЛОГИЈА
 2. Два сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ФИЗИКАЛНА  МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА
 3. Један сарадник у звање асистента за ужу научну област АНАТОМИЈА
 4. Два сарадника у звање асистента за ужу научну област ФАРМАКОЛОГИЈА, КЛИНИЧКА ФАРМАКОЛОГИЈА И ТОКСИКОЛОГИЈА
 5. Један сарадник у звање асистента за ужу научну област ХИСТОЛОГИЈА И ЕМБРИОЛОГИЈА
 6. Један сарадник у звање асистента са докторатом за ужу научну област ИМУНОЛОГИЈА
 7. Четири сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија-кардиохирургија)
 8. Један сарадник у звање клиничког асистента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (урологија)
 9. Један сарадник у звање клиничког асистента за ужу научну област КЛИНИЧКА ОНКОЛОГИЈА СА РАДИОТЕРАПИЈОМ
 10. Један сарадник у звање клиничког асистента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија-кардиохирургија)
 11. Један сарадник у звање клиничког асистента за ужу научну област ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА СА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНОМ ХИРУРГИЈОМ
 12. Два сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (хематологија)
 13. Два сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област РАДИОЛОГИЈА
 14. Један сарадник у звање клиничког асистента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (анестезиологија са реаниматологијом)
 15. Два сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (кардиологија)
 16. Четири сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област РАДИОЛОГИЈА
 17. Три сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (ендокринологија)
 18. Један сарадник у звање клиничког асистента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија-ургентна хирургија)
 19. Један сарадник у звање клиничког асистента за ужу научну област ПСИХИЈАТРИЈА
 20. Један сарадник у звање клиничког асистента за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (кардиологија)
 21. Један сарадник у звање клиничког асистента за ужу научну област ПЕДИЈАТРИЈА
 22. Три сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија)
 23. Три наставника у звање доцента за ужу научну област НЕУРОЛОГИЈА
 24. Један наставник у звање доцента за ужу научну област ПАТОЛОГИЈА
 25. Два наставника у звање доцента за ужу научну област СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА У МЕДИЦИНИ
 26. Један наставник у звање доцента за ужу научну област ОФТАЛМОЛОГИЈА
 27. Један наставник у звање доцента за ужу научну област ПСИХИЈАТРИЈА
 28. Један наставник у звање доцента за ужу научну област ФАРМАКОЛОГИЈА, КЛИНИЧКА ФАРМАКОЛОГИЈА И ТОКСИКОЛОГИЈА
 29. Један наставник у звање доцента за ужу научну област ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА
 30. Два наставника у звање ванредног професора за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (кардиологија)
 31. Два наставника у звање ванредног професора за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија)
 32. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија-ендокрина хирургија)
 33. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ПЕДИЈАТРИЈА
 34. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ЕПИДЕМИОЛОГИЈА
 35. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ЕПИДЕМИОЛОГИЈА
 36. Два наставника у звање ванредног професора за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (гастроентерологија)
 37. Два наставника у звање ванредног професора за ужу научну област СУДСКА МЕДИЦИНА
 38. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област КЛИНИЧКА ОНКОЛОГИЈА СА РАДИОТЕРАПИЈОМ
 39. Два наставника у звање ванредног професора за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (кардиологија)
 40. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија-кардиохирургија)
 41. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ПАТОЛОГИЈА
 42. Један наставник у звање редовног професора за ужу научну област ХИГИЈЕНА СА МЕДИЦИНСКОМ ЕКОЛОГИЈОМ
 43. Један наставник у звање редовног професора за ужу научну област ПСИХИЈАТРИЈА
 44. Три наставника у звање редовног професора за ужу научну област ХУМАНА ГЕНЕТИКА

Реферати комисија биће објављени на интернет страници Факултета (www.mfub.bg.ac.rs).

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 27. став 4. Правилника о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду бр. 20/XVI-6 од 07.03.2018. године прописано је да се реферати стављају на увид јавности на интернет страници Факултета у трајању од 30 дана.

Реферати комисија са материјалом са конкурса налазе се у Служби за кадровске послове Медицинског факултета, собе 207 и 209/I спрат, у улици Др Суботића број 8. и могу се погледати сваког радног дана од 10–14 часова, почев од 19.09.2022. године до 18.10.2022. године.

 

Д Е К А Н
Медицинског факултета

Проф. др Лазар Давидовић