Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

Увид јавности 21.11.2022.

/, Увид јавности/Увид јавности 21.11.2022.

Увид јавности 21.11.2022.

На основу члана 109. Статута Универзитета у Београду – Медицинског факултета бр. 25/Х-2 од 19.03.2018. године, доносим

 

О Д Л У К У

 

Стављају се на увид јавности реферати о пријављеним кандидатима на расписаним конкурсима за избор наставника и сарадника за следеће уже научне области:

 1. Један сарадник у настави за ужу научну област СУДСКА МЕДИЦИНА
 2. Један сарадник у настави за ужу научну област АНАТОМИЈА
 3. Један сарадник у настави за ужу научну област СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА У МЕДИЦИНИ
 4. Један сарадник у звање асистента за ужу научну област ХЕМИЈА У МЕДИЦИНИ
 5. Један сарадник у звање асистента за ужу научну област МЕДИЦИНА И ДРУШТВО
 6. Два сарадника у звање асистента за ужу научну област ХУМАНА ГЕНЕТИКА
 7. Један сарадник у звање асистента за ужу научну област СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА
 8. Један сарадник у звање асистента са докторатом за ужу научну област МЕДИЦИНСКА ФИЗИОЛОГИЈА
 9. Два сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија)
 10. Један сарадник у звање клиничког асистента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (грудна хирургија)
 11. Три сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (ортопедија)
 12. Једног сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (неурохиругија)
 13. Два сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија-кардиохирургија)
 14. Два сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (анестезиологија са реаниматологијом)
 15. Један сарадник у звање клиничког асистента за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (гастроентерологија)
 16. Један сарадник у звање клиничког асистента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија-васкуларна хирургија)
 17. Два сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА СА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНОМ ХИРУРГИЈОМ
 18. Четири сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област КЛИНИЧКА ОНКОЛОГИЈА СА РАДИОТЕРАПИЈОМ
 19. Два наставника у звање доцента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија-васкуларна хирургија)
 20. Један наставник у звање доцента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија-кардиохирургија)
 21. Два наставника у звање доцента за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (гастроентерологија)
 22. Два наставника у звање доцента за ужу научну област ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА СА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНОМ ХИРУРГИЈОМ
 23. Два наставника у звање доцента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија)
 24. Један наставник у звање доцента за ужу научну област ПСИХИЈАТРИЈА
 25. Један наставник у звање доцента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија-онкологија)
 26. Један наставник у звање доцента за ужу научну област ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА
 27. Два наставника у звање доцента за ужу научну област РАДИОЛОГИЈА
 28. Један наставник у звање доцента за ужу научну област ХЕМИЈА У МЕДИЦИНИ
 29. Један наставник у звање доцента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (неурохирургија)
 30. Један наставник у звање доцента за ужу научну област БИОФИЗИКА У МЕДИЦИНИ
 31. Један наставник у звање доцента за ужу научну област СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА
 32. Два наставника у звање ванредног професора за ужу научну област ХИГИЈЕНА СА МЕДИЦИНСКОМ ЕКОЛОГИЈОМ
 33. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА
 34. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (урологија)
 35. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (ендокринологија)
 36. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ПАТОЛОГИЈА
 37. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА СА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНОМ ХИРУРГИЈОМ
 38. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ХИГИЈЕНА СА МЕДИЦИНСКОМ ЕКОЛОГИЈОМ
 39. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област МЕДИЦИНА И ДРУШТВО
 40. Један наставник у звање редовног професора за ужу научну област ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСTВО
 41. Један наставник у звање редовног професора за ужу научну област ЕПИДЕМИОЛОГИЈА
 42. Два наставника у звање редовног професора за ужу научну област ХИСТОЛОГИЈА И ЕМБРИОЛОГИЈА
 43. Два наставника у звање редовног професора за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (кардиологија)
 44. Један наставник у звање редовног професора за ужу научну област БИОФИЗИКА У МЕДИЦИНИ
 45. Један наставник у звање редовног професора за ужу научну област ПАТОЛОГИЈА
 46. Један наставник у звање редовног професора за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија-васкуларна хирургија)
 47. Један наставник у звање редовног професора за ужу научну област НЕУРОЛОГИЈА

Реферати комисија биће објављени на интернет страници Факултета (www.mfub.bg.ac.rs).

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Чланом 28. став 4. Правилника о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду бр. 11/IX-5 од 28.09.2022. године прописано је да се реферати стављају на увид јавности на интернет страници Факултета у трајању од 30 дана.

Реферати комисија са материјалом са конкурса налазе се у Служби за кадровске послове Медицинског факултета, собе 207 и 209/I спрат, у улици Др Суботића број 8. и могу се погледати сваког радног дана од 10–14 часова, почев од 21.11.2022. године до 20.12.2022. године.

 

Д Е К А Н
Медицинског факултета

Проф. др Лазар Давидовић