Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СЕСТРИНСТВО – Обавештење o препорученој литератури за спремање пријемног испита за школску 2023/2024

/, Насловна/ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СЕСТРИНСТВО – Обавештење o препорученој литератури за спремање пријемног испита за школску 2023/2024

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СЕСТРИНСТВО – Обавештење o препорученој литератури за спремање пријемног испита за школску 2023/2024

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СЕСТРИНСТВО

 

Препоручена литература за припрему пријемног испита из Хемије

 1. Збирка задатака за припрему пријемног испита из хемије, Група аутора (уредник проф. Др И. Караџић), Медицински факултет у Београду, ЦИБИД 2019. (купује се у Скриптарници Медицинског факултета у Београду)
 2. Збирка задатака за припрему пријемног испита из хемије, Група аутора (уредник проф. Др И. Карадзић), Медицински факултет у Београду, ЦИБИД 2019. (купује се у Скриптарници Медицинског факултета у Београду)
 3. Collection of tasks for the preparation of the entrance exam in chemistry, Group of authors (editor Prof. Dr. I. Karadzic), Faculty of Medicine in Belgrade, CIBID 2019 (purchased at the Script Office of the Faculty of Medicine in Belgrade)
 4. Збирка задатака за припрему пријемног испита из хемије, Група аутора (Уредник проф. Др ја Караџић), Медицински факултет у Београду, ЦИБИД 2019. (купује се у Скриптарници Медицинског факултета у Подгорици)
 5. Collection of tasks for the preparation of the entrance exam in chemistry, Group of authors (Editor Prof. Dr. Karadzic), Faculty of Medicine in Belgrade, CIBID 2019 (purchased at the Script Office of the Faculty of Medicine in Podgorica)

 

Препоручена литература за припрему пријемног испита из Биологије

 1. БИОЛОГИЈА за I разред гимназије и пољопривредне школе, издање 2003., Нада Шербан, Мирко Цвијан, Радиша Јанчић (област -Биологија ћелије, вируси и бактерије; од7-75. Стране)
 2. БИОЛОГИЈА за I разред медицинске и ветеринарске школе, издање1992., Делија Балош, Драгољуб Панић, Бранка Стевановић, Катица Пауновић, Дорђе Стевановић (област Екологија, од147-166. Стране)
 3. БИОЛОГИЈА за III разред гимназије природно-математичког смера, издање 2004., Радомир Коњевић, Гордана Цвијић, Јелена Ђорђевић, Надежда Недељковић (област – ПРЕГЛЕД СИСТЕМА ОРГАНА од 99-223.стране)
 4. БИОЛОГИЈА за III разред медицинске и ветеринарске школе, издање 1989., Драгослав Маринковић, Марко Анделковић, Ана Савић, Вукосава Диклић (област Механизми наслеђивања, од 21-60. Стране и област Генетика човека, од 71-93. Стране)
 5. БИОЛОГИЈА за IV разред гимназије природно-математичког смера – издање 2005., Драгана Цветковић, Дмитар Лакушић, Гордана Матић, Александра Кораћ, Слободан Јовановић (област Биологија развића, од 9-32. Стране и од 35-42.стране; област наслеђивање, од 43-66. стране и од 70-80. стране; област Молекуларна биологија, од 81-127. стране; област Еволуција, од 129-154. стране и од 162-170. стране).

 

Препоручена литература за припрему пријемног испита из Здравствене неге

 1. Поповић Р, Боровић П. Здравствена нега III за III разред медицинске школе.Завод за уджбенике, 2017 Београд.
 2. Путниковић Б, Терзић М, Мазић С, Алимпић М, Марковић С. Здравствена нега 4. Ургентна стања у медицини за 4. Разред медицинске школе.Завод за уджбенике, 2015 Београд