Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

Увид јавности 27.02.2023.

/, Увид јавности/Увид јавности 27.02.2023.

Увид јавности 27.02.2023.

На основу члана 109. Статута Универзитета у Београду – Медицинског факултета бр. 25/Х-2 од 19.03.2018. године, доносим

 

О Д Л У К У 

 

Стављају се на увид јавности реферати о пријављеним кандидатима на расписаним конкурсима за избор наставника и сарадника за следеће уже научне области:

 1. Један сарадник у звање асистента за ужу научну област ФАРМАКОЛОГИЈА, КЛИНИЧКА ФАРМАКОЛОГИЈА И ТОКСИКОЛОГИЈА
 2. Један сарадник у звање асистента за ужу научну област МЕДИЦИНА И ДРУШТВО
 3. Два сарадника у настави за ужу научну област МЕДИЦИНСКА И КЛИНИЧКА БИОХЕМИЈА
 4. Један сарадник у настави за ужу научну област ФАРМАКОЛОГИЈА, КЛИНИЧКА ФАРМАКОЛОГИЈА И ТОКСИКОЛОГИЈА
 5. Један сарадник у настави за ужу научну област СУДСКА МЕДИЦИНА
 6. Два сарадника у настави за ужу научну област ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА
 7. Један сарадник у настави за ужу научну област ПАТОЛОГИЈА (конкурс од 07.09.2022.)
 8. Један сарадник у настави за ужу научну област ПАТОЛОГИЈА (конкурс од 09.11.2022.)
 9. Један сарадник у звање асистента за ужу научну област ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА
 10. Два сарадника у звање асистента за ужу научну област ХИГИЈЕНА СА МЕДИЦИНСКОМ ЕКОЛОГИЈОМ
 11. Два сарадника у звање асистента за ужу научну област МЕДИЦИНСКА И КЛИНИЧКА БИОХЕМИЈА
 12. Један сарадник у звање асистента за ужу научну област МИКРОБИОЛОГИЈА
 13. Један сарадник у звање асистента за ужу научну област БИОФИЗИКА У МЕДИЦИНИ
 14. Два сарадника у звање асистента за ужу научну област ПАТОЛОГИЈА
 15. Један сарадник у звање асистента за ужу научну област ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
 16. Један сарадник у звање асистента за ужу научну област МЕДИЦИНСКА ФИЗИОЛОГИЈА
 17. Четири сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (пулмологија)
 18. Један сарадник у звање клиничког асистента за ужу научну област МЕДИЦИНА РАДА
 19. Четири сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област КЛИНИЧКА ОНКОЛОГИЈА СА РАДИОТЕРАПИЈОМ
 20. Пет сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ПЕДИЈАТРИЈА
 21. Два сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ПЕДИЈАТРИЈА (конкурс од 05.09.2022.)
 22. Два сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (неурохирургија)
 23. Један сарадник у звање клиничког асистента за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (нефрологија)
 24. Два сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област НЕУРОЛОГИЈА
 25. Два сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ПЕДИЈАТРИЈА (конкурс од 07.11.2022.)
 26. Један наставник у звање доцента за ужу научну област АНАТОМИЈА
 27. Један наставник у звање доцента за ужу научну област ХУМАНА ГЕНЕТИКА
 28. Један наставник у звање доцента за ужу научну област  ПАТОЛОГИЈА
 29. Један наставник у звање доцента за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (реуматологија)
 30. Један наставник у звање доцента за ужу научну област РАДИОЛОГИЈА
 31. Један наставник у звање доцента за ужу научну област МИКРОБИОЛОГИЈА
 32. Један наставник у звање доцента за ужу научну област МЕДИЦИНСКА ФИЗИОЛОГИЈА
 33. Два наставника у звање доцента за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (ендокринологија)
 34. Један наставник у звање доцента за ужу научну област ПАТОЛОГИЈА
 35. Један наставник у звање доцента за ужу научну област ИМУНОЛОГИЈА
 36. Један наставник у звање доцента за ужу научну област МЕДИЦИНСКА ФИЗИОЛОГИЈА
 37. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (хематологија)
 38. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (ендокринологија)
 39. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област МЕДИЦИНСКА И КЛИНИЧКА БИОХЕМИЈА
 40. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (алергологија)
 41. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област АНАТОМИЈА
 42. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област МЕДИЦИНСКА И КЛИНИЧКА БИОХЕМИЈА
 43. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА У МЕДИЦИНИ
 44. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област АНАТОМИЈА
 45. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ИМУНОЛОГИЈА
 46. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (урологија)
 47. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА
 48. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ПАТОЛОГИЈА
 49. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (дечја хирургија)
 50. Два наставника у звање ванредног професора за ужу научну област ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА
 51. Два наставника у звање ванредног професора за ужу научну област ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА
 52. Један наставник у звање редовног професора за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (урологија)
 53. Један наставник у звање редовног професора за ужу научну област НЕУРОЛОГИЈА
 54. Један наставник у звање редовног професора за ужу научну област ХЕМИЈА У МЕДИЦИНИ
 55. Један наставник у звање редовног професора за ужу научну област БИОФИЗИКА У МЕДИЦИНИ
 56. Један наставник у звање редовног професора за ужу научну област ПЕДИЈАТРИЈА
 57. Два наставника у звање редовног професора за ужу научну област МИКРОБИОЛОГИЈА
 58. Један наставник у звање редовног професора за ужу научну област КЛИНИЧКА ОНКОЛОГИЈА СА РАДИОТЕРАПИЈОМ
 59. Један наставник у звање редовног професора за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (реуматологија)

Реферати комисија биће објављени на интернет страници Факултета (www.mfub.bg.ac.rs).

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Чланом 28. став 4. Правилника о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду бр.11/IX-5 од 28.09.2022. године прописано је да се реферати стављају на увид јавности на интернет страници Факултета у трајању од 30 дана.

Реферати комисија са материјалом са конкурса налазе се у Служби за кадровске послове Медицинског факултета, собе 207 и 209/I спрат, у улици Др Суботића број 8. и могу се погледати сваког радног дана од 10–14 часова, почев од 27.02.2023. године до 28.03.2023. године.

 

Д Е К А Н
Медицинског факултета

Проф. др Лазар Давидовић