Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

Конкурс за најбољи научно-истраживачки и стручни рад студената у 2022. години

/, Слајдер Универзитет/Конкурс за најбољи научно-истраживачки и стручни рад студената у 2022. години

Конкурс за најбољи научно-истраживачки и стручни рад студената у 2022. години

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

расписује

К О Н К УР С
за најбољи научно-истраживачки и стручни рад студената у 2022. години

У циљу подстицања што бољег успеха на студијама, развијања интересовања за научно-истраживачки и стручни рад студената, подстицања креативног и критичког мишљења код њих, Универзитет у Београду студентима основних академских студија, односно интегрисаних академских студија, као и претходних година, додељује награду за најбољи научно-истраживачки и стручни рад из сваке од групација факултета, израђен у претходној календарској години.

Писмени, дипломски, семинарски и други студентски радови који представљају наставну обавезу, не могу да буду поднети на конкурс.

Рок за пријављивање радова на конкурс је 22. март 2023. године.

У прилогу рада доставља се запечаћена коверта на којој је назначена шифра рада, а у којој су наведени следећи подаци о аутору: име и презиме, назив студијског програма, година студија, контакт адреса, електронска адреса и број телефона.

Радови се достављају Драгани Поповић, (Секретаријат Медицинског факултета, 2. спрат, Служба за НИР и ДАС, dragana.popovic@med.bg.ac.rs), у штампаној и електронској форми – непотписани, са шифром.

Конкурси Универзитета