Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

Приступно предавање асс др Марија Душановић Пјевић

///Приступно предавање асс др Марија Душановић Пјевић

Приступно предавање асс др Марија Душановић Пјевић

Обавештење

Обавештавамо Вас да ће пријављени кандидат асс др Марија Душановић Пјевић, по конкурсу расписаном дана 18.01.2023. године у листу „Послови“ за избор једног наставника у звање доцента за ужу научну област Хумана генетика на Медицинском факултету у Београду, одржати приступно предавање у вежбаоници Института за хуману генетику, Вишеградска 26, дана 24.03.2023. године, са почетком у 12часова, на тему: „Репликација ДНК код Прокариота“, пред Комисијом у саставу:

Проф.др Вера Буњевачки
Проф др Биљана Јекић и
Проф.др Нела Максимовић