Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

26.04.2023 – Конкурс за избор наставника и сарадника на Медицинском факултету у Београду

/, Насловна/26.04.2023 – Конкурс за избор наставника и сарадника на Медицинском факултету у Београду

26.04.2023 – Конкурс за избор наставника и сарадника на Медицинском факултету у Београду

Декан Медицинског факултета у Београду
Објављује 

К О Н К У Р С

 

за избор у звање и на радно место са пуним радним временом за следеће уже научне области (предмете) :

 1. 1 наставника за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ПАТОЛОГИЈА на неодређено време
 2. 1 наставника за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ФАРМАКОЛОГИЈА, КЛИНИЧКА ФАРМАКОЛОГИЈА И ТОКСИКОЛОГИЈА на неодређено време
 3. 2 наставника за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ЕПИДЕМИОЛОГИЈА на неодређено време
 4. 1 наставника за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област СУДСКА МЕДИЦИНА на неодређено време
 5. 1 наставника за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ПСИХИЈАТРИЈА на неодређено време
 6. 2 наставника за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО на неодређено време
 7. 1 наставника за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (кардиологија) на неодређено време
 8. 2 наставника за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (гастроентерологија) на неодређено време
 9. 1 наставника за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија) на неодређено време
 10. 1 наставника за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија-кардиохирургија) на неодређено време
 11. 1 наставника за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија-ендокрина хирургија) на неодређено време
 12. 1 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ПАТОЛОГИЈА на одређено време од 5 година
 13. 1 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ФАРМАКОЛОГИЈА, КЛИНИЧКА ФАРМАКОЛОГИЈА И ТОКСИКОЛОГИЈА на одређено време од 5 година
 14. 2 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА У МЕДИЦИНИ на одређено време од 5 година
 15. 2 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ПАТОЛОГИЈА на одређено време од 5 година
 16. 1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област МЕДИЦИНСКА ФИЗИОЛОГИЈА на одређено време од 5 година
 17. 1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА У МЕДИЦИНИ на одређено време од 5 година
 18. 1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ПСИХИЈАТРИЈА на одређено време од 5 година
 19. 2 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ИНТРЕНА МЕДИЦИНА (хематологија) на одређено време од 5 година
 20. 3 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (ендокринологија) на одређено време од 5 година
 21. 1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија-кардиохирургија) на одређено време од 5 година
 22. 2 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (дечја хирургија) на одређено време од 5 година
 23. 1 сарадника за избор у звање АСИСТЕНТА за ужу научну област ПАТОЛОГИЈА на одређено време од 3 године
 24. 2 сарадника за избор у звање АСИСТЕНТА за ужу научну област ФАРМАКОЛОГИЈА, КЛИНИЧКА ФАРМАКОЛОГИЈА И ТОКСИКОЛОГИЈА на одређено време од 3 године
 25. 1 сарадника за избор у звање АСИСТЕНТА за ужу научну област СУДСКА МЕДИЦИНА на одређено време од 3 године
 26. 1 сарадника за избор у звање САРАДНИК У НАСТАВИ за ужу научну област ПАТОЛОГИЈА на одређено време од 1 године
 27. 2 сарадника за избор у звање САРАДНИК У НАСТАВИ за ужу научну област ЕПИДЕМИОЛОГИЈА на одређено време од 1 године
 28. 1 сарадника за избор у звање САРАДНИК У НАСТАВИ за ужу научну област СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА на одређено време од 1 године

УСЛОВИ 1-22: Завршен Медицински факултет, VIII степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду.

УСЛОВИ 2328:  Завршен Медицински факултет, VII степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду.

Посебан услов: кандидати који конкуришу за клиничке наставне предмете подносе доказ о радном односу на Клиници која је наставна база Медицинског факултета у Београду.

Пријаве са документацијом о испуњавању услова конкурса (у складу са Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду) подносе се Писарници Медицинског факултета, у ул.Др Суботића бр.8 (Тел. 36-36-320; 36 36 321) у року од 15 дана од објављивања конкурса.

 

КОНКУРС РАСПИСАН  У ОГЛАСНИМ НОВИНАМА „ПОСЛОВИ“ дана 26.04.2023. године

Д Е К А Н
МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
                                    Проф др Лазар Давидовић