Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

Увид јавности 18.09.2023.

/, Увид јавности/Увид јавности 18.09.2023.

Увид јавности 18.09.2023.

На основу члана 109. Статута Универзитета у Београду – Медицинског факултета бр. 25/Х-2 од 19.03.2018. године, доносим

О Д Л У К У

 Стављају се на увид јавности реферати о пријављеним кандидатима на расписаним конкурсима за избор наставника и сарадника за следеће уже научне области:

 1. Два сарадника у настави за ужу научну област ЕПИДЕМИОЛОГИЈА
 2. Један сарадник у настави за ужу научну област СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА
 3. Два сарадника у звање асистента за ужу научну област ФАРМАКОЛОГИЈА, КЛИНИЧКА ФАРМАКОЛОГИЈА И ТОКСИКОЛОГИЈА
 4. Два сарадника у звање асистента за ужу научну област ЕПИДЕМИOЛОГИЈА
 5. Један сарадник у звање асистента за ужу научну област СУДСКА МЕДИЦИНА
 6. Два сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ОФТАЛМОЛОГИЈА
 7. Два сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (нефрологија)
 8. Три сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област НЕУРОЛОГИЈА
 9. Четири сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област НЕУРОЛОГИЈА
 10. Један сарадник у звање клиничког асистетна за ужу научну област ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА СА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНОМ ХИРУРГИЈОМ
 11. Два сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија)
 12. Три сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ПЕДИЈАТРИЈА
 13. Три сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ПСИХИЈАТРИЈА
 14. Један сарадник у звање клиничког асистента за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (алергологија)
 15. Један сарадник у звање клиничког асистента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (урологија)
 16. Два сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (реуматологија)
 17. Један наставник у звање доцента за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (алергологија)
 18. Један наставник у звање доцента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија-кардиохирургија)
 19. Један наставник у звање доцента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија-васкуларна хирургија)
 20. Један наставник у звање доцента за ужу научну област МЕДИЦИНСКА ФИЗИОЛОГИЈА
 21. Један наставник у звање доцента за ужу научну област ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА
 22. Два наставника у звање доцента за ужу научну област ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА
 23. Један наставник у звање доцента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (урологија)
 24. Један наставник у звање доцента за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (нефрологија)
 25. Два наставника у звање доцента за ужу научну област ПСИХИЈАТРИЈА
 26. Пет наставника у звање доцента за ужу научну област ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО
 27. Два наставника у звање доцента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (дечја хирургија)
 28. Један наставник у звање доцента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (грудна хирургија)
 29. Један наставник у звање доцента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (ортопедија)
 30. Један наставник у звање доцента за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (гастроентерологија)
 31. Два наставника у звање доцента за ужу научну област ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА СА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНОМ ХИРУРГИЈОМ
 32. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (ортопедија)
 33. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ПЕДИЈАТРИЈА
 34. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (алергологија)
 35. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област МЕДИЦИНСКА ФИЗИОЛОГИЈА
 36. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија)
 37. Један наставник у звање редовног професора за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија-ендокрина хирургија)
 38. Један наставник у звање редовног професора за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија-кардиохирургија)
 39. Један наставник у звање редовног професора за ужу научну област ПСИХИЈАТРИЈА

Реферати комисија биће објављени на интернет страници Факултета (www.mfub.bg.ac.rs).

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 28. став 4. Правилника о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду бр.11/IX-5 од 28.09.2022. године прописано је да се реферати стављају на увид јавности на интернет страници Факултета у трајању од 30 дана. 

Реферати комисија са материјалом са конкурса налазе се у Служби за кадровске послове Медицинског факултета, собе 207 и 209/I спрат, у улици Др Суботића број 8. и могу се погледати сваког радног дана од 10–14 часова, почев од 18.09.2023. године до 17.10.2023. године.

 

Д Е К А Н
Медицинског факултета

Проф. др Лазар Давидовић