Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

Увид јавности 05.02.2024.

/, Увид јавности/Увид јавности 05.02.2024.

Увид јавности 05.02.2024.

На основу члана 109. Статута Универзитета у Београду – Медицинског факултета бр. 25/Х-2 од 19.03.2018. године, доносим 

О Д Л У К У

 Стављају се на увид јавности реферати о пријављеним кандидатима на расписаним конкурсима за избор наставника и сарадника за следеће уже научне области:

 1. Један сарадник у настави за ужу научну област СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА
 2. Два сарадника у настави за ужу научну област СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА У МЕДИЦИНИ
 3. Два сарадника у звање асистента за ужу научну област АНАТОМИЈА
 4. Један сарадник у звање асистента за ужу научну област МЕДИЦИНСКА И КЛИНИЧКА БИОХЕМИЈА
 5. Три сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (нефрологија)
 6. Један сарадник у звање клиничког асистента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија)
 7. Један сарадник у звање клиничког асистента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (грудна хирургија)
 8. Два сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (неурохирургија)
 9. Два сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија)
 10. Четири сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (дечја хирургија)
 11. Два сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија-ургентна хирургија)
 12. Два сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија-онкологија)(конкурс 06.11.2023.)
 13. Један сарадник у звање клиничког асистента за ужу научну област НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА
 14. Један сарадник у звање клиничког асистента за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (ендокринологија)
 15. Два сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област РАДИОЛОГИЈА
 16. Три сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија)
 17. Два сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област НЕУРОЛОГИЈА
 18. Један сарадник у звање клиничког асистента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија-кардиохирургија)
 19. Један сарадник у звање клиничког асистента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (урологија)
 20. Три сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија-кардиохирургија)
 21. Три сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (ендокринологија)
 22. Два сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (дечја хирургија)
 23. Три сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (урологија)
 24. Два сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ
 25. Два сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија-онкологија)(конкурс 30.10.2023.)
 26. Два сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија-ендокрина хирургија)
 27. Један сарадник у звање клиничког асистента за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (пулмологија)
 28. Један сарадник у звање клиничког асистента за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (алергологија)
 29. Два сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ОФТАЛМОЛОГИЈА
 30. Један сарадник у звање клиничког асистента за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (гастроентерологија)
 31. Један сарадник у звање клиничког асистента за ужу научну област ПСИХИЈАТРИЈА
 32. Један наставник у звање доцента за ужу научну област ЕПИДЕМИОЛОГИЈА
 33. Један наставник у звање доцента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија)
 34. Један наставник у звање доцента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (неурохирургија)
 35. Један наставник у звање доцента за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (нефрологија)
 36. Један наставник у звање доцента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (пластична хирургија)
 37. Један наставник у звање доцента за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (хематологија)
 38. Два наставника у звање доцента за ужу научну област МЕДИЦИНСКА И КЛИНИЧКА БИОХЕМИЈА
 39. Један наставник у звање доцента за ужу научну област НЕУРОЛОГИЈА
 40. Један наставник у звање доцента за ужу научну област МЕДИЦИНСКА ФИЗИОЛОГИЈА
 41. Један наставник у звање доцента за ужу научну област РАДИОЛОГИЈА
 42. Један наставник у звање доцента за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (гастроентерологија)
 43. Један наставник у звање доцента за ужу научну област ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА
 44. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област АНАТОМИЈА
 45. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (грудна хирургија)
 46. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област МЕДИЦИНСКА ФИЗИОЛОГИЈА
 47. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА
 48. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област РАДИОЛОГИЈА
 49. Један наставник у звање редовног професора за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (хематологија)
 50. Два наставника у звање редовног професора за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија)
 51. Један наставник у звање редовног професора за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (ортопедија)
 52. Један наставник у звање редовног професора за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (дечја хирургија)
 53. Два наставника у звање редовног професора за ужу научну област ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА

Реферати комисија биће објављени на интернет страници Факултета (www.mfub.bg.ac.rs).

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 28. став 4. Правилника о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду бр.11/IX-5 од 28.09.2022. године прописано је да се реферати стављају на увид јавности на интернет страници Факултета у трајању од 30 дана.

Реферати комисија са материјалом са конкурса налазе се у Служби за кадровске послове Медицинског факултета, собе 207 и 209/I спрат, у улици Др Суботића број 8. и могу се погледати сваког радног дана од 10–14 часова, почев од 05.02.2024. године до 05.03.2024. године.

Д Е К А Н
Медицинског факултета

Проф. др Лазар Давидовић