Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

Увид јавности 08.04.2024.

/, Увид јавности/Увид јавности 08.04.2024.

Увид јавности 08.04.2024.

На основу члана 109. Статута Универзитета у Београду – Медицинског факултета бр. 25/Х-2 од 19.03.2018. године, доносим 

О Д Л У К У

 Стављају се на увид јавности реферати о пријављеним кандидатима на расписаним конкурсима за избор наставника и сарадника за следеће уже научне области:

 1. Два сарадника у настави за ужу научну област ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА
 2. Један сарадник у настави за ужу научну област ХИСТОЛОГИЈА И ЕМБРИОЛОГИЈА
 3. Један сарадник у настави за ужу научну област СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА
 4. Два сарадника у звање асистента за ужу научну област МЕДИЦИНСКА ФИЗИОЛОГИЈА
 5. Три сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (ортопедија) (конкурс 22.01.2024.)
 6. Један сарадник у звање клиничког асистента за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (нефрологија)
 7. Три сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (ортопедија) (конкурс 29.01.2024.)
 8. Један сарадник у звање клиничког асистента за ужу научну област РАДИОЛОГИЈА
 9. Један сарадник у звање клиничког асистента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (неурохирургија)
 10. Два сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА
 11. Девет  сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (анестезиологија са реаниматологијом)
 12. Три наставника у звање доцента за ужу научну област ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО
 13. Један наставник у звање доцента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (урологија)
 14. Један наставник у звање доцента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (дечја хирургија)
 15. Један наставник у звање доцента за ужу научну област ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА
 16. Један наставник у звање доцента за ужу научну област МИКРОБИОЛОГИЈА
 17. Један наставник у звање доцента за ужу научну област ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА
 18. Три наставника у звање доцента за ужу научну област НЕУРОЛОГИЈА
 19. Један наставник у звање доцента за ужу научну област МЕДИЦИНСКА ФИЗИОЛОГИЈА
 20. Три наставника у звање доцента за ужу научну област ОФТАЛМОЛОГИЈА
 21. Један наставник у звање доцента за ужу научну област РАДИОЛОГИЈА
 22. Један наставник у звање доцента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија-васкуларна хирургија)
 23. Један наставник у звање доцента за ужу научну област ОФТАЛМОЛОГИЈА
 24. Два наставника у звање доцента за ужу научну област ХИСТОЛОГИЈА И ЕМБРИОЛОГИЈА
 25. Један наставник у звање доцента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (ортопедија)
 26. Три наставника у звање доцента за ужу научну област ПЕДИЈАТРИЈА
 27. Један наставник у звање доцента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија-кардиохирургија)
 28. Један наставник у звање доцента за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (алергологија)
 29. Један наставник у звање доцента за ужу научну област ФАРМАКОЛОГИЈА, КЛИНИЧКА ФАРМАКОЛОГИЈА И ТОКСИКОЛОГИЈА
 30. Један наставник у звање доцента за ужу научну област ПСИХИЈАТРИЈА
 31. Један наставник у звање доцента за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (нефрологија)
 32. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (хематологија)
 33. Два наставника у звање ванредног професора за ужу научну област НЕУРОЛОГИЈА
 34. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област МИКРОБИОЛОГИЈА
 35. Два наставника у звање ванредног професора за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (дечја хирургија)
 36. Два наставника у звање ванредног професора за ужу научну област ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА
 37. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија-васкуларна хирургија)
 38. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ОФТАЛМОЛОГИЈА
 39. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (пластична хирургија)
 40. Два наставника у звање ванредног професора за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (анестезиологија са реаниматологијом)
 41. Два наставника у звање ванредног професора за ужу научну област ПСИХИЈАТРИЈА
 42. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (нефрологија)
 43. Два наставника у звање ванредног професора за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (ендокринологија)
 44. Два наставника у звање ванредног професора за ужу научну област ОФТАЛМОЛОГИЈА
 45. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област РАДИОЛОГИЈА
 46. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (анестезиологија са реаниматологијом)
 47. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (грудна хирургија)
 48. Пет наставника у звање ванредног професора за ужу научну област ПЕДИЈАТРИЈА
 49. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област АНАТОМИЈА
 50. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област КЛИНИЧКА ОНКОЛОГИЈА СА РАДИОТЕРАПИЈОМ
 51. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА СА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНОМ ХИРУРГИЈОМ
 52. Један наставник у звање редовног професора за ужу научну област ПЕДИЈАТРИЈА
 53. Један наставник у звање редовног професора за ужу научну област МЕДИЦИНСКА ФИЗИОЛОГИЈА
 54. Један наставник у звање редовног професора за ужу научну област ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО
 55. Један наставник у звање редовног професора за ужу научну област СУДСКА МЕДИЦИНА
 56. Један наставник у звање редовног професора за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (кардиологија)

Реферати комисија биће објављени на интернет страници Факултета (www.mfub.bg.ac.rs).

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 28. став 4. Правилника о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду бр.11/IX-5 од 28.09.2022. године прописано је да се реферати стављају на увид јавности на интернет страници Факултета у трајању од 30 дана.

Реферати комисија са материјалом са конкурса налазе се у Служби за кадровске послове Медицинског факултета, собе 207 и 209/I спрат, у улици Др Суботића број 8. и могу се погледати сваког радног дана од 10–14 часова, почев од 08.04.2024. године до 07.05.2024. године.

Д Е К А Н
Медицинског факултета

Проф. др Лазар Давидовић