Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

Увид јавности 03.06.2024.

/, Увид јавности/Увид јавности 03.06.2024.

Увид јавности 03.06.2024.

На основу члана 109. Статута Универзитета у Београду – Медицинског факултета бр. 25/Х-2 од 19.03.2018. године, доносим

О Д Л У К У

Стављају се на увид јавности реферати о пријављеним кандидатима на расписаним конкурсима за избор наставника и сарадника за следеће уже научне области:

 1. Један сарадник у настави за ужу научну област СУДСКА МЕДИЦИНА
 2. Два сарадника у настави за ужу научну област МЕДИЦИНСКА ФИЗИОЛОГИЈА
 3. Један сарадник у настави за ужу научну област ПАТОЛОГИЈА
 4. Један сарадник у звање асистента за ужу научну област АНАТОМИЈА
 5. Један сарадник у звање асистента за ужу научну област СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА
 6. Један сарадник у звање асистента са докторатом за ужу научну област БИОФИЗИКА У МЕДИЦИНИ
 7. Два сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија-ургентна хирургија)
 8. Четири сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (кардиологија)
 9. Четири сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ПСИХИЈАТРИЈА
 10. Пет сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО
 11. Два сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО (конкурс 05.02.2024.)
 12. Пет сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (пулмологија)
 13. Два сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (ортопедија)
 14. Један сарадник у звање клиничког асистента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (анестезиологија са реаниматологијом)
 15. Три сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ПЕДИЈАТРИЈА
 16. Два сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (анестезиологија са реаниматологијом)
 17. Два сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО (конкурс 25.03.2024.)
 18. Два сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ПСИХИЈАТРИЈА
 19. Један сарадник у звање клиничког асистента за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (гастроентерологија)
 20. Један сарадник у звање клиничког асистента за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (кардиологија)
 21. Један сарадник у звање клиничког асистента за ужу научну област ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО
 22. Један сарадник у звање клиничког асистента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (неурохирургија)
 23.  Један сарадник у звање клиничког асистента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија-ургентна хирургија)
 24. Два сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА
 25. Један сарадник у звање клиничког асистента за ужу научну област МЕДИЦИНА РАДА
 26. Три сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (ендокринологија)
 27. Један сарадник у звање клиничког асистента за ужу научну област ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА СА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНОМ ХИРУРГИЈОМ
 28. Један наставник у звање доцента за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (алергологија)
 29. Један наставник у звање доцента за ужу научну област СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА
 30. Један наставник у звање доцента за ужу научну област МЕДИЦИНСКА ФИЗИОЛОГИЈА
 31. Један наставник у звање доцента за ужу научну област АНАТОМИЈА
 32. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (алергологија)
 33. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област МИКРОБИОЛОГИЈА
 34. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ОФТАЛМОЛОГИЈА
 35. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија-васкуларна хирургија)
 36. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (урологија)
 37. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ПЕДИЈАТРИЈА
 38. Два наставника у звање ванредног професора за ужу научну област ПСИХИЈАТРИЈА
 39. Три наставника у звање ванредног професора за ужу научну област ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО
 40. Два наставника у звање ванредног професора за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (гастроентерологија)
 41. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (пулмологија)
 42. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА
 43. Три наставника у звање ванредног професора за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (кардиологија)
 44. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (реуматологија)
 45. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА СА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНОМ ХИРУРГИЈОМ
 46. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ХИСТОЛОГИЈА И ЕМБРИОЛОГИЈА
 47. Један наставник у звање редовног  професора за ужу научну област ХИСТОЛОГИЈА И ЕМБРИОЛОГИЈА
 48. Један наставник у звање редовног професора за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија)
 49. Један наставник у звање редовног професора за ужу научну област ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА

Реферати комисија биће објављени на интернет страници Факултета (www.mfub.bg.ac.rs).

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 28. став 4. Правилника о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду бр.11/IX-5 од 28.09.2022. године прописано је да се реферати стављају на увид јавности на интернет страници Факултета у трајању од 30 дана.

Реферати комисија са материјалом са конкурса налазе се у Служби за кадровске послове Медицинског факултета, собе 207 и 209/I спрат, у улици Др Суботића број 8. и могу се погледати сваког радног дана од 10–14 часова, почев од 03.06.2024. године до 02.07.2024. године.

Д Е К А Н
Медицинског факултета

Проф. др Лазар Давидовић