Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

Приступно предавање др Сузане Бојић

///Приступно предавање др Сузане Бојић

Приступно предавање др Сузане Бојић

У складу са одлуком о именовању Комисије за оцену приступног предавања (број 6599/2 на Дан 29.06.2024.) за кандидата др Сузану Бојић, по конкурсу расписаном дана 29.05.2024. године у листу „Послови“ за избор једног наставника у звање доцента за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (анестезиологија са реаниматологијом) на Медицинском факултету у Београду, заказујем приступно предавање
05. 07. 2024. године у 10 часова у амфитеатру КБЦ „Др Драгиша Мишовић – Дедиње„.
Тема предавања: „Фармакоекономски аспекти терапије акутног постоперативног бола
Комисија у саставу:
1. Проф. др Предраг Стевановић, редовни професор Универзитета у Београду – Медицинског факултета,
2. Проф. др Иван Палибрка, ванредни професор Универзитета у Београду – Медицинског факултета,
3. Проф. др Небојша Лађевић, редовни професор Универзитета у Београду – Медицинског факултета.