Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

УПИС САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА

/, Насловна/УПИС САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА

УПИС САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА

На прозивци 6.7.2024. у 10,00 часова до попуне три буџетска места, уписани су   кандидати  са рангом  493, 494, 495 и тиме је завршен упис буџетских студената у прву годину школске 2024/2025. године.

Упис  у статусу самофинансирајућих студената  почев од ранга 496 закључно са рангом 527
као и упис кандидата означених звездицом на јединственој коначној ранг листи обављаће се 8.7.2024. од 9-13 .

Кандидати означени звездицом на јединственој коначној ранг листи су кандидати који су средњу школу завршили пре школске 2023/2024. године и били уписани у статусу студента који се финансира из буџета па се уписују у статусу самофинансирајућих студената.

Кандидат који је стекао право уписа и не упише се у за то предвиђеном року, губи право уписа. Факултет ће уписати наредног кандидата према редоследу на коначној ранг листи.

Кандидати који стекну право на упис подносе:

  1. Оверене фотокопије докумената средње школе и оригинална документа на увид;
  2. Извод из матичне књиге рођених (факултет, прибавља по службеној дужности извод из матичне књиге рођених, осим за стране држављане који су у обавези да овај документ доставе);

Уколико кандидат поседује извод из матичне књиге рођених пожељно је понети на упис.  3. Један образац ШВ 20 – образац – преузети са сајта Факултета попунити и залепити фотографију, други образац студент попуњава електронски у току првог семестра;

  1. Индекс са попуњеном првом страницом и залепљеном фотографијом ( фолију не лепити преко слике );
  2. Кандидат приликом уписа  потписује два примерка уговора о студијама .

Пре потписивања кандидат попуњава тачку 2. уговора .

Уговори  се добијају  у Студентској служби приликом уписа.

  1. Доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте.

Самофинансирајући студенти уплаћују школарину у износу од 126.600,00 динара на рачун Факултета

број 840 – 1139666 – 89  са позивом на број 742121 – ПС02

Уколико се уплаћује на рате, динамика уплата је следећа:

  • I рата у износу од 36.600,00 динара уплаћује се приликом уписа
  • II рата у износу од 30.000,00 динара уплаћује се до 31.12.2024.
  • III рата у износу од 30.000,00 динара уплаћује се до 15.2.2025.
  • IV рата у износу од 30.000,00 динара уплаћује се до 15.5.2025.

ПРЕ УПИСА КАНДИДАТ ТРЕБА ДА СЕ ФОТОГРАФИШЕ У ФОТОКОПИРНИЦИ ДЕКАНАТА У СУТЕРЕНУ РАДИ ИЗРАДЕ СТУДЕНТСКЕ КАРТИЦЕ.

ИНДЕКС СЕ МОЖЕ  КУПИТИ И У СКРИПТАРНИЦИ ФАКУЛТЕТА


Упис самофинансирајућих студената

 

8. јула 2024.
од 9,00 до 13,00 часова 
Спуштање ранг листе на место неуписаних самофинансирајућих студената и упис

 

9.јула 2024.
од 10,00 – 12,00 часова

 

Прозивка до попуне броја

 

9. јула 2024. у 13,00 часова

 

Упис 9. јула 2024. од 13,30 до 14,30 часова