Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

Erasmus+ 2021-07-21T09:18:00+00:00

Erasmus+ је програм Европске уније који обезбеђује финансирање пројеката за сарадњу у три области:

 • образовање,
 • млади и
 • спорт

У најширем смислу, програм Erasmus+ у области образовања има следеће приоритете:

 • унапредити и подржати развој свих нивоа образовања,
 • ојачати везе између формалног, неформалног и информалног учења,
 • оснажити везу образовања са светом рада,
 • створити додатне вредности за европски простор образовања,
 • повезати земље чланице у дефинисању образовних политика.

Три кључне активности Erasmus+ програма, у којима могу да учествују институције из Србије, су:

 1. Кључна активност 1 – пројекти за мобилност зарад учења и стицања нових вештина (Key action 1 – learning mobility of individuals)

КА1 – Мобилност студената, наставног и ненаставног особља

НАПОМЕНА: Универзитет у Београду је једина надлежна институција за потписивање интеринституционалних споразума о мобилности студената, наставног и ненаставног особља.

Годишње пријављивање пројеката кредитне мобилности реализује се преко Мобион платформе за мобилност Универзитета у Београду: mobion.bg.ac.rs/. Центар за међународну сарадњу Медицинског факултета објављује интерни Конкурс на интернет страници Факултета. Све пријаве се достављају Центру, који их обједињује и пријављује на Мобион платформу. Упутства за пријављивање саставни су део Конкурса.

Пријављивање за одлазак на мобилност такође се реализује преко платформе Мобион. Упутства за пријаву мобилности погледајте овде.

КА1 – Заједнички мастер програми

 1. Кључна активност 2 – пројекти институционалне сарадње за иновативност и размену добрих пракси (Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices)

КА2 – Изградња капацитета у високом образовању

КА2 – Савези знања

КА2 – Савези секторских вештина

КА2 – Стратешка партнерства

НАПОМЕНА: Сви пројекти у оквиру КА2 Erasmus+ програма пријављују се и реализују ИСКЉУЧИВО преко Универзитета у Београду. Конкурси за пријаву пројеката, с пратећим упутствима и формуларима, објављују се на интернет страници Универзитета у Београду (http://bg.ac.rs/sr/saradnja/erasmus-plus-KA2.php).

Сву потребну документацију (претпријавни формулар, уговор о финансирању и реализацији итд.), уз допис декану, потребно је доставити Центру за међународну сарадњу Медицинског факултета у штампаном и електронском облику (контакт особа Урош Тоши, имејл: uros.tosic@med.bg.ac.rs) најкасније 5 радних дана пре рока који је одредио Универзитет, како би се обезбедили неопходни потписи и на време пријавио пројекат.

 1. Кључна активност 3 – пројекти за подршку реформи образовних политика (Key action 3 – Support for policy reform)

КА3 – Подршка реформама

и два посебна дела:

 1. Jean Monnet пројекти имају циљ да промовишу изврсност у настави и истраживању за области студија Европске уније широм света.
 2. Спорт

Више информација о Erasmus+ програму можете наћи на следећој адреси: ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus

ERASMUS CHAPTER FOR HIGHER EDUCATION 2014-2020

НАПОМЕНА: Сви пројекти у оквиру Erasmus+ програма пријављују се и реализују ИСКЉУЧИВО преко Универзитета у Београду.