Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

Заказана је седница Научног већа

//Заказана је седница Научног већа

Заказана је седница Научног већа

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
БРОЈ: 9700/6
ДАТУМ: 15.11.2019.године
Б  Е  О  Г  Р  А  Д

Позивамо Вас да присуствујете ШЕСТОЈ седници Научног већа која ће се одржати 21.11.2019. године, у 12,30  часова у свечаној сали Секретаријата Медицинског факултета, др Суботића бр. 8, Београд, са следећим

 

Д  Н  Е  В  Н  И  М     Р  Е  Д  О  М

 

 1. Усвајање записника са 5. (пете) седнице Већа одржане 04.09.2019.године
 1. Доношење одлуке о додели дипломе Visiting professor
 2. Информација Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије
 3. Научноистраживачки рад студената Медицинског факултета
 4. Докторске академске студије
 5. Избор референата за оцену подобности теме и кандидата за новопријављене кандидате
 6. Извештај изабраних референата о подобности предложених тема докторских дисертација
 7. Молбе за промену ментора и именовање коментора за одобрену докторску дисертацију
 8. Молбе за продужење рока за оцену и одбрану докторских дисертација
 9. Предлог Комисија за оцену завршених докторских дисертација
 10. Извештај Комисија за оцену завршених докторских дисертација
 11. Избор кандидата у истраживачко звање истраживач-приправник
 12. Избор Комисија референата за утврђивање услова за стицање научноистраживачких звања
 13. Извештај Комисија референата за утврђивање услова за стицање научноистражиовачког звања
 14. Симпозијум „Стремљења и новине у медицини“
 15. Разно

 

Присуствовање седници је обавезно, па Вас молимо да уколико сте спречени обезбедите присуство Вашег заменика на седници Већа.

 

 

П  Р  О  Д  Е  К  А  Н
МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА

Проф. др Татјана Пекмезовић, ср.

2019-11-15T12:46:54+00:00 15.11.2019.|Насловна|