Избор писма

Заказана је седница НАСТАВНО НАУЧНОГ ВЕЋА

/, Некатегоризовано/Заказана је седница НАСТАВНО НАУЧНОГ ВЕЋА

Заказана је седница НАСТАВНО НАУЧНОГ ВЕЋА

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
НАСТАВНО – НАУЧНО   ВЕЋЕ
Бр: 9/ VIII
Дана: 15.11.2019.год.

 

На основу чл. 135. Статута Медицинског факултета у Београду сазивам

 

 

СЕДНИЦУ  НАСТАВНО – НАУЧНОГ  ВЕЋА

која ће се одржати  22.11.2019. године са почетком у 13,30  часова у Свечаној сали  на првом  спрату у Деканату  Медицинског факултета

 

За седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ  РЕД:

 

 1. Усвајање записника са претходне седнице одржане 04.09.2019. год.
 2. Разматрање предлога Научног већа  (материјал у прилогу дневног реда и на седници)
 • извештај изабраних референата о подобности предложених тема за израду докторских дисертација и именовање ментора.
 • извештај комисија за оцену завршених докторских дисертација и усвајање предлога за састав комисија за јавну одбрану истих.
 1. Разматрање предлога Већа за специјалистичку  наставу (материјал у прилогу дневног реда и на седници)
 • предлог за именовање чланова комисија за полагање специјалистичких испита
 • предлог за оснивање нових катедри за специјалистичку наставу
 1. Предлог измена и допуна Правилника о издавачкој делатности на Медицинском факултету у Београду
 2. Предлог измена и допуна Правилника о организовању и спровођењу континуиране медицинске едукације – КМЕ
 3. Именовање чланова Комисије за доделу награда за научноистраживачки рад и за унапређење наставе на Факултету (материјал у прилогу дневног реда)
 4. Разматрање захтева наставника и сарадника Медицинског факултета за давање сагласности за рад у другој установи (материјал у прилогу дневног реда и на седници)
 5. Мишљење матичног факултета за избор у звање (материјал у прилогу дневног реда и на седници)
 6. Разно

 

Увид у записник са претходне седнице можете извршити у Правној служби и на интернет страници Факултета.

Молим Вас да неизоставно присуствујете заказаној седници Наставно – научног већа због важности питања о којима се одлучује. У случају спречености свој изостанак можете оправдати  телефоном (36 36 361 – Правна  служба; контакт особа: Драгана Стојић, дипл.прав.) и у писаној форми одредити заменика са катедре који ће једнократно учествовати у раду и одлучивању на седници Већа и који ће се евидентирати непосредно пред седницу.

С поштовањем,

 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ДЕКАН

Проф.др Небојша Лалић, с.р.