Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

Информације о Конкурсу за израду студентских научно-истраживачких радова

///Информације о Конкурсу за израду студентских научно-истраживачких радова

Информације о Конкурсу за израду студентских научно-истраживачких радова

Драге колегинице и колеге,

Обавештавамо вас да је на седници Научног већа, која је одржана 21. новембра, усвојен нови Правилник о раду Центра за стручни и научно-истраживачки рад студената.

Како бисмо вас благовремено упутили у процедуру пријаве тема, до постављања нове верзије Правилника на сајт Факултета и званичног расписивања конкурса, у наставку обавештења ћете пронаћи корисне информације и детаље о истом.

 Од петка, 29. новембра почиње пријављивање тема студентских научно-истраживачких радова.

Пријаву теме извршити слањем попуњеног Менторског листа на мејл, на начин који је описан у даљем тексту обавештења.

Коме / To: csnirsbg@gmail.com
Копија / СС: мејл адреса ментора
Наслов / Subject: назив предмета из којег пријављујете рад (за интерну медицину навести и ужу област)

Мејл мора да садржи:

  • Менторски лист, испуњен у потпуности (преузмите менторски лист)
  • Printscreen странице „Уписи” на е-студенту за аутора и коауторе (или скенирана или фотографисана потврда о уписаној академској 2019/2020. години)
  • Printscreen странице „Испити” на е-студенту за аутора и коауторе на којој се види оцена из предмета на којем је пријављен рад (или скенирано или фотографисано уверење са оценама)
  • Ако је ментор у сарадничком звању (сарадник у настави, асистент, клинички асистент), неопходно је послати доказ о најмање једној ауторској публикацији у којој је аутор рада који је публикован у часопису са импакт фактором који је најмање 0,5 у години публиковања (линк или документ)

Рок за слање менторског листа биће субота, 7. децембар до поноћи. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће ући у размaтрање. Ако не добијете одговор на мејл у року од 48 сати, проверите да ли шаљете на добру адресу или контактирајте неког од чланова или волонтера ЦСНИРС-а.

На конкурс се могу пријавити искључиво оригинални научно-истраживачки радови који су урађени у наставним базама Медицинског факултета Универзитета у Београду. Није могуће пријавити радове у форми приказа случаја, прегледне (review) радове и мета анализе.

Рад не сме бити претходно публикован или прихваћен за публиковање у часопис, као ни део претходно одбрањене магистарске или докторске тезе, академског специјалистичког или мастер рада.

Ко може да пријави тему?

  • Сваки редовни студент, који је уписао најмање III семестар интегрисаних и основних академских студија, као и апсолвенти и лекари на стажу.
  • Студенти имaју право да пишу рад из предмета који су положили уз оцену не мању од 8 (за пријаву рада из хемије је неопходна положена медицинска биохемија, а у случају биофизике положена медицинска физиологија или радиологија).
  • Студенти шесте године могу пријавити рад и из предмета који се по плану и програму наставе слушају у току XI семестра ИАС.
  • Сви услови важе и за аутора и коауторе. Рад може, уз аутора, имати највише два коаутора.
  • Накнадно додавање коаутора након предаје Менторског листа неће бити могуће

Рок за предају готових радова ће бити 9. фебруар 2020.

За сва додатна питања и недоумице можете контактирати ЦСНИРС путем мејл адресе, Фејсбук странице или лично преко неког од чланова и волонтера.

Свим колегиницама и колегама желимо много среће у прављењу својих првих корака у науци.

Пријава се врши електронским путем, а конкурс ће трајати од 29. новембра до 7. децембра

Ваш ЦСНИРС

2019-11-22T08:35:28+00:00 22.11.2019.|Студенти, ЦСНИРС|