Prema odluci kriznog štaba Republike Srbije, od 30.06.2020. godine, obavezno je nošenje zaštitnih maski u zatvorenim prostorima. Molimo Vas da poštujete mere bezbednosti prilikom posete Medicinskom fakultetu.

Informacije o Konkursu za izradu studentskih naučno-istraživačkih radova

///Informacije o Konkursu za izradu studentskih naučno-istraživačkih radova

Informacije o Konkursu za izradu studentskih naučno-istraživačkih radova

Drage koleginice i kolege,

Obaveštavamo vas da je na sednici Naučnog veća, koja je održana 21. novembra, usvojen novi Pravilnik o radu Centra za stručni i naučno-istraživački rad studenata.

Kako bismo vas blagovremeno uputili u proceduru prijave tema, do postavljanja nove verzije Pravilnika na sajt Fakulteta i zvaničnog raspisivanja konkursa, u nastavku obaveštenja ćete pronaći korisne informacije i detalje o istom.

 Od petka, 29. novembra počinje prijavljivanje tema studentskih naučno-istraživačkih radova.

Prijavu teme izvršiti slanjem popunjenog Mentorskog lista na mejl, na način koji je opisan u daljem tekstu obaveštenja.

Kome / To: csnirsbg@gmail.com
Kopija / SS: mejl adresa mentora
Naslov / Subject: naziv predmeta iz kojeg prijavljujete rad (za internu medicinu navesti i užu oblast)

Mejl mora da sadrži:

  • Mentorski list, ispunjen u potpunosti (preuzmite mentorski list)
  • Printscreen stranice „Upisi” na e-studentu za autora i koautore (ili skenirana ili fotografisana potvrda o upisanoj akademskoj 2019/2020. godini)
  • Printscreen stranice „Ispiti” na e-studentu za autora i koautore na kojoj se vidi ocena iz predmeta na kojem je prijavljen rad (ili skenirano ili fotografisano uverenje sa ocenama)
  • Ako je mentor u saradničkom zvanju (saradnik u nastavi, asistent, klinički asistent), neophodno je poslati dokaz o najmanje jednoj autorskoj publikaciji u kojoj je autor rada koji je publikovan u časopisu sa impakt faktorom koji je najmanje 0,5 u godini publikovanja (link ili dokument)

Rok za slanje mentorskog lista biće subota, 7. decembar do ponoći. Nepotpune i neblagovremene prijave neće ući u razmatranje. Ako ne dobijete odgovor na mejl u roku od 48 sati, proverite da li šaljete na dobru adresu ili kontaktirajte nekog od članova ili volontera CSNIRS-a.

Na konkurs se mogu prijaviti isključivo originalni naučno-istraživački radovi koji su urađeni u nastavnim bazama Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Nije moguće prijaviti radove u formi prikaza slučaja, pregledne (review) radove i meta analize.

Rad ne sme biti prethodno publikovan ili prihvaćen za publikovanje u časopis, kao ni deo prethodno odbranjene magistarske ili doktorske teze, akademskog specijalističkog ili master rada.

Ko može da prijavi temu?

  • Svaki redovni student, koji je upisao najmanje III semestar integrisanih i osnovnih akademskih studija, kao i apsolventi i lekari na stažu.
  • Studenti imaju pravo da pišu rad iz predmeta koji su položili uz ocenu ne manju od 8 (za prijavu rada iz hemije je neophodna položena medicinska biohemija, a u slučaju biofizike položena medicinska fiziologija ili radiologija).
  • Studenti šeste godine mogu prijaviti rad i iz predmeta koji se po planu i programu nastave slušaju u toku XI semestra IAS.
  • Svi uslovi važe i za autora i koautore. Rad može, uz autora, imati najviše dva koautora.
  • Naknadno dodavanje koautora nakon predaje Mentorskog lista neće biti moguće

Rok za predaju gotovih radova će biti 9. februar 2020.

Za sva dodatna pitanja i nedoumice možete kontaktirati CSNIRS putem mejl adrese, Fejsbuk stranice ili lično preko nekog od članova i volontera.

Svim koleginicama i kolegama želimo mnogo sreće u pravljenju svojih prvih koraka u nauci.

Prijava se vrši elektronskim putem, a konkurs će trajati od 29. novembra do 7. decembra

Vaš CSNIRS

2019-11-22T08:35:28+00:00 22.11.2019.|Studenti, CSNIRS|