Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

Конкурс за израду студентских научно-истраживачких радова

/, Студенти, ЦСНИРС/Конкурс за израду студентских научно-истраживачких радова

Конкурс за израду студентских научно-истраживачких радова

Пријава се врши електронским путем, а рок за слање Менторских листова је 7. децембар 2019. године до поноћи.

 

Драге колегинице и колеге,

Обавештавамо вас да од петка, 29. новембра 2019. године почиње пријављивање тема студентских научно-истраживачких радова.

 

Пријаву теме извршити слањем попуњеног Менторског листа на мејл, на начин који је описан у даљем тексту обавештења.

 

Коме / To: csnirsbg@gmail.com

Копија / СС: мејл адреса ментора

Наслов / Subject: назив предмета из којег пријављујете рад (за интерну медицину навести и ужу област)

 

Мејл мора да садржи:

 1. Менторски лист, испуњен у потпуности (преузети са сајта факултета); Обавезно документ насловити именом и презименом аутра, латиничним писмом, уз употребу дијакритичких ознака
 2. Printscreen странице „Уписи” на еСтуденту за аутора и коауторе (или скенирана или фотографисана потврда о уписаној академској 2019/2020. години)
 3. Printscreen странице „Испити” на еСтуденту за аутора и коауторе на којој се види оцена из предмета на којем је пријављен рад (или скенирано или фотографисано уверење са оценама)
 4. Ако је ментор у сарадничком звању (сарадник у настави, асистент, клинички асистент), неопходно је послати доказ о најмање једној ауторској публикацији у којој је аутор рада који је публикован у часопису са импакт фактором који је износио најмање 0,5 у години публиковања (линк или документ)

 

Рок за слање менторског листа је субота, 7. децембар до поноћи. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће ући у размaтрање! Ако не добијете одговор на мејл у року од 48 сати, проверите да ли шаљете на добру адресу или контактирајте неког од чланова или волонтера ЦСНИРС-а.

 

На конкурс се могу пријавити искључиво оригинални научно-истраживачки радови који су урађени у наставним базама Медицинског факултета Универзитета у Београду. Није могуће пријавити радове у форми приказа случаја, прегледне (review) радове и мета анализе.

 

Рад не сме бити претходно публикован или прихваћен за публиковање у часопис, као ни део претходно одбрањене магистарске или докторске тезе, академског специјалистичког или мастер рада.

 

Ко може пријавити тему?

 • Сваки редовни студент, који је уписао најмање III семестар интегрисаних и основних академских студија, као и апсолвенти и лекари на стажу.
 • Студенти имaју право да пишу рад из предмета који су положили уз оцену не мању од 8 (за пријаву рада из хемије је неопходна положена медицинска биохемија, а у случају биофизике положена медицинска физиологија или радиологија).
 • Студенти шесте године могу пријавити рад и из предмета који се по плану и програму наставе слушају у току XI семестра ИАС.
 • Сви услови важе и за аутора и коауторе. Рад може, уз аутора, имати највише два коаутора.
 • У току једне школске године студент може бити аутор највише два рада и то:
  -аутор једног рада и коаутор једног рада или
  -коаутор два рада
 • Накнадно додавање (ко)аутора неће бити могуће

 

Рок за предају готових радова је недеља, 9. фебруар 2020. године, до 18 часова.

Уз рад неопходно је послати потписану и печатирану Изјаву (прилажену уз ово обавештење).

 

За сва додатна питања и недоумице можете контактирати ЦСНИРС путем мејл адресе, Фејсбук странице или лично преко неког од чланова и волонтера.

Ускоро ће на новом сајту Факултета бити постављена сва документа ЦСНИРС-а која су се налазила на старом сајту, укључујући и инструкције за писање рада. Унапред се захваљујемо на стрпљењу и разумевању.

 

Свим колегиницама и колегама желимо много среће у прављењу својих првих корака у науци.

 

Ваш ЦСНИРС

 

Прилог: