Prema odluci kriznog štaba Republike Srbije, od 30.06.2020. godine, obavezno je nošenje zaštitnih maski u zatvorenim prostorima. Molimo Vas da poštujete mere bezbednosti prilikom posete Medicinskom fakultetu.

Konkurs za izradu studentskih naučno-istraživačkih radova

/, Studenti, CSNIRS/Konkurs za izradu studentskih naučno-istraživačkih radova

Konkurs za izradu studentskih naučno-istraživačkih radova

Prijava se vrši elektronskim putem, a rok za slanje Mentorskih listova je 7. decembar 2019. godine do ponoći.

 

Drage koleginice i kolege,

Obaveštavamo vas da od petka, 29. novembra 2019. godine počinje prijavljivanje tema studentskih naučno-istraživačkih radova.

 

Prijavu teme izvršiti slanjem popunjenog Mentorskog lista na mejl, na način koji je opisan u daljem tekstu obaveštenja.

 

Kome / To: csnirsbg@gmail.com

Kopija / SS: mejl adresa mentora

Naslov / Subject: naziv predmeta iz kojeg prijavljujete rad (za internu medicinu navesti i užu oblast)

 

Mejl mora da sadrži:

 1. Mentorski list, ispunjen u potpunosti (preuzeti sa sajta fakulteta); Obavezno dokument nasloviti imenom i prezimenom autra, latiničnim pismom, uz upotrebu dijakritičkih oznaka
 2. Printscreen stranice „Upisi” na eStudentu za autora i koautore (ili skenirana ili fotografisana potvrda o upisanoj akademskoj 2019/2020. godini)
 3. Printscreen stranice „Ispiti” na eStudentu za autora i koautore na kojoj se vidi ocena iz predmeta na kojem je prijavljen rad (ili skenirano ili fotografisano uverenje sa ocenama)
 4. Ako je mentor u saradničkom zvanju (saradnik u nastavi, asistent, klinički asistent), neophodno je poslati dokaz o najmanje jednoj autorskoj publikaciji u kojoj je autor rada koji je publikovan u časopisu sa impakt faktorom koji je iznosio najmanje 0,5 u godini publikovanja (link ili dokument)

 

Rok za slanje mentorskog lista je subota, 7. decembar do ponoći. Nepotpune i neblagovremene prijave neće ući u razmatranje! Ako ne dobijete odgovor na mejl u roku od 48 sati, proverite da li šaljete na dobru adresu ili kontaktirajte nekog od članova ili volontera CSNIRS-a.

 

Na konkurs se mogu prijaviti isključivo originalni naučno-istraživački radovi koji su urađeni u nastavnim bazama Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Nije moguće prijaviti radove u formi prikaza slučaja, pregledne (review) radove i meta analize.

 

Rad ne sme biti prethodno publikovan ili prihvaćen za publikovanje u časopis, kao ni deo prethodno odbranjene magistarske ili doktorske teze, akademskog specijalističkog ili master rada.

 

Ko može prijaviti temu?

 • Svaki redovni student, koji je upisao najmanje III semestar integrisanih i osnovnih akademskih studija, kao i apsolventi i lekari na stažu.
 • Studenti imaju pravo da pišu rad iz predmeta koji su položili uz ocenu ne manju od 8 (za prijavu rada iz hemije je neophodna položena medicinska biohemija, a u slučaju biofizike položena medicinska fiziologija ili radiologija).
 • Studenti šeste godine mogu prijaviti rad i iz predmeta koji se po planu i programu nastave slušaju u toku XI semestra IAS.
 • Svi uslovi važe i za autora i koautore. Rad može, uz autora, imati najviše dva koautora.
 • U toku jedne školske godine student može biti autor najviše dva rada i to:
  -autor jednog rada i koautor jednog rada ili
  -koautor dva rada
 • Naknadno dodavanje (ko)autora neće biti moguće

 

Rok za predaju gotovih radova je nedelja, 9. februar 2020. godine, do 18 časova.

Uz rad neophodno je poslati potpisanu i pečatiranu Izjavu (prilaženu uz ovo obaveštenje).

 

Za sva dodatna pitanja i nedoumice možete kontaktirati CSNIRS putem mejl adrese, Fejsbuk stranice ili lično preko nekog od članova i volontera.

Uskoro će na novom sajtu Fakulteta biti postavljena sva dokumenta CSNIRS-a koja su se nalazila na starom sajtu, uključujući i instrukcije za pisanje rada. Unapred se zahvaljujemo na strpljenju i razumevanju.

 

Svim koleginicama i kolegama želimo mnogo sreće u pravljenju svojih prvih koraka u nauci.

 

Vaš CSNIRS

 

Prilog:

 

2019-11-29T11:00:48+00:00 29.11.2019.|Naslovna Slajder, Studenti, CSNIRS|