Избор писма

Седница Наставно – научног већа

//Седница Наставно – научног већа

Седница Наставно – научног већа

 

 

На основу чл. 135. Статута Медицинског факултета у Београду сазивам

 

СЕДНИЦУ  НАСТАВНО НАУЧНОГ  ВЕЋА

која ће се одржати  11.03.2020. године   са почетком  у 13,00  часова у Свечаној сали  на првом  спрату у Деканату  Медицинског факултета

 

За седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ  РЕД:

 

 1. Усвајање записника са претходне седнице одржане 11.2019. год.
 2. Разматрање предлога Наставног већа
 • именовање Комисије за упис студената на ИАС медицина у 2020/2021
 • одржавање мартовског испитног рока
 1. Разматрање предлога Научног већа
 • извештај изабраних референата о подобности предложених тема за израду докторских дисертација и именовање ментора.
 • извештај комисија за оцену завршених докторских дисертација и усвајање предлога за састав комисија за јавну одбрану истих.
 1. Разматрање предлога Већа за специјалистичку  наставу
 • предлог за именовање чланова комисија за полагање специјалистичких испита
 • предлог за укидање студијског програма Мастер академских студија из неуроетике
 1. Утврђивање броја студената за упис у школској 2020/2021год.
 2. Предлог за доделу звања profesor emeritus проф.др Владимиру Бумбаширевићу који је вршио функцију ректора Универзитета у Београду
 3. Предлог за доделу звања profesor emeritus професорима Медицинског факултета у пензији
 4. Именовање Комисије за  упис  студената на интегрисане академске студије медицине за студије на енглеском језику у шк. 2020/2021.год. (материјал у прилогу дневног реда)
 5. Предлог за именовање члана Етичке комисије и његовог заменика из реда студената
 6. Иницијативе за додељивање почасних доктората
 7. Разматрање захтева наставника Медицинског факултета у Београду за давање сагласности за рад у другој установи
 8. Мишљење матичног факултета за избор у звање
 9. Разно

Материјал је доступана на Облак (Cloud) систему за колаборацију након што се упешно пријавите.

Увид у записник са претходне седнице можете извршити у Правној служби и на Облак (Cloud) систему за колабарацију након што се упешно пријавите.

Молим Вас да неизоставно присуствујете заказаној седници Наставно – научног већа због важности питања о којима се одлучује. У случају спречености свој изостанак можете оправдати  телефоном (36 36 361 – Правна  служба; контакт особа: Драгана Стојић, дипл.прав.) и у писаној форми одредити заменика са катедре који ће једнократно учествовати у раду и одлучивању на седници Већа и који ће се евидентирати непосредно пред седницу.

 

С поштовањем,

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

ДЕКАН

Проф.др Небојша Лалић, с.р.

2020-03-09T14:23:47+00:00 09.03.2020.|Опште вести|