Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

Увид јавности 09.11.2020.

/, Предавања, Увид јавности/Увид јавности 09.11.2020.

Увид јавности 09.11.2020.

На основу члана 109. Статута Универзитета у Београду – Медицинског факултета бр. 25/Х-2 од 19.03.2018. године, доносим

О Д Л У К У

 

Стављају се на увид јавности реферати о пријављеним кандидатима на расписаним конкурсима за избор наставника и сарадника за следеће уже научне области:

 

 1. Два сарадника у звање асистента за ужу научну област ХИГИЈЕНА СА МЕДИЦИНСКОМ ЕКОЛОГИЈОМ
 2. Два сарадника у звање асистента за ужу научну област ХУМАНА ГЕНЕТИКА
 3. Један сарадник у звање асистента за ужу научну област МЕДИЦИНСКА ФИЗИОЛОГИЈА
 4. Један сарадник у звање асистента за ужу научну област СУДСКА МЕДИЦИНА
 5. Два сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област НЕУРОЛОГИЈА
 6. Два сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (ортопедија)
 7. Један сарадник у звање клиничког асистента за ужу научну област ОФТАЛМОЛОГИЈА
 8. Два сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (пулмологија)
 9. Два сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (кардиологија)
 10. Три сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ПЕДИЈАТРИЈА
 11. Два сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ПСИХИЈАТРИЈА
 12. Један сарадник у звање клиничког асистента за ужу научну област РАДИОЛОГИЈА
 13. Пет сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО
 14. Три сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ПЕДИЈАТРИЈА
 15. Један сарадник у звање клиничког асистента за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (алергологија)
 16. Један наставник у звање доцента за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (пулмологија)
 17. Један наставник у звање доцента за ужу научну област ХИГИЈЕНА СА МЕДИЦИНСКОМ ЕКОЛОГИЈОМ
 18. Један наставник у звање доцента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (неурохирургија)
 19. Три наставника у звање доцента за ужу научну област ФАРМАКОЛОГИЈА, КЛИНИЧКА ФАРМАКОЛОГИЈА И ТОКСИКОЛОГИЈА
 20. Један наставник у звање доцента за ужу научну област ПСИХИЈАТРИЈА
 21. Један наставник у звање доцента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија)
 22. Два наставника у звање доцента за ужу научну област ПЕДИЈАТРИЈА
 23. Један наставник у звање доцента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија)
 24. Један наставник у звање доцента за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (пулмологија)
 25. Један наставник у звање доцента за ужу научну област ОФТАЛМОЛОГИЈА
 26. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ХИСТОЛОГИЈА И ЕМБРИОЛОГИЈА
 27. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (неурохирургија)
 28. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија)
 29. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (дечја хирургија)
 30. Два наставника у звање ванредног професора за ужу научну област ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО
 31. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (ендокринологија)
 32. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија-онкологија)
 33. Два наставника у звање ванредног професора за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија)
 34. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ХУМАНА ГЕНЕТИКА
 35. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област БИОФИЗИКА У МЕДИЦИНИ
 36. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ
 37. Два наставника у звање ванредног професора за ужу научну област МЕДИЦИНСКА ФИЗИОЛОГИЈА
 38. Два наставника у звање редовног професора за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (урологија)
 39. Један наставник у звање редовног професора за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (дечја хирургија)
 40. Један наставник у звање редовног професора за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (кардиологија)
 41. Два наставника у звање редовног професора за ужу научну област ФАРМАКОЛОГИЈА, КЛИНИЧКА ФАРМАКОЛОГИЈА И ТОКСИКОЛОГИЈА
 42. Један наставник у звање редовног професора за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (пулмологија)
 43. Два наставника у звање редовног професора за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (неурохирургија)
 44. Један наставник у звање редовног професора за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (нефрологија)
 45. Два наставника у звање редовног професора за ужу научну област ПАТОЛОГИЈА
 46. Два наставника у звање редовног професора за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (алергологија)
 47. Један наставник у звање редовног професора за ужу научну област МЕДИЦИНСКА И КЛИНИЧКА БИОХЕМИЈА
 48. Један наставник у звање редовног професора за ужу научну област МИКРОБИОЛОГИЈА
 49. Један наставник у звање редовног професора за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (ортопедија)

 

Реферати комисија биће објављени на интернет страници Факултета (www.mfub.bg.ac.rs).

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Чланом 27. став 4. Правилника о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду бр. 20/XVI-6 од 07.03.2018. године прописано је да се реферати стављају на увид јавности на интернет страници Факултета у трајању од 30 дана.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Реферати комисија са материјалом са конкурса налазе се у Служби за кадровске послове Медицинског факултета, собе 207 и 209/I спрат, у улици Др Суботића број 8. и могу се погледати сваког радног дана од 10–14 часова, почев од 09.11.2020. године до 08.12.2020. године.

 

Д Е К А Н

Медицинског факултета

Проф. др Небојша Лалић