Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

Увид јавности 29.12.2020.

/, Предавања, Увид јавности/Увид јавности 29.12.2020.

Увид јавности 29.12.2020.

На основу члана 109. Статута Универзитета у Београду – Медицинског факултета бр. 25/Х-2 од 19.03.2018. године, доносим

 

О Д Л У К У

 

Стављају се на увид јавности реферати о пријављеним кандидатима на расписаним конкурсима за избор наставника и сарадника за следеће уже научне области:

 

 1. Два сарадника у настави за ужу научну област ХУМАНА ГЕНЕТИКА
 2. Један сарадник у настави за ужу научну област ФАРМАКОЛОГИЈА, КЛИНИЧКА ФАРМАКОЛОГИЈА И ТОКСИКОЛОГИЈА
 3. Један сарадник у настави за ужу научну област МЕДИЦИНА И ДРУШТВО
 4. Један сарадник у настави за ужу научну област СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА
 5. Један сарадник у звање асистента за ужу научну област ХЕМИЈА У МЕДИЦИНИ
 6. Три сарадника у звање асистента за ужу научну област ХУМАНА ГЕНЕТИКА
 7. Два сарадника у звање асистента за ужу научну област ЕПИДЕМИОЛОГИЈА
 8. Један сарадник у звање асистента за ужу научну област ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА
 9. Један сарадник у звање асистента за ужу научну област ФАРМАКОЛОГИЈА, КЛИНИЧКА ФАРМАКОЛОГИЈА И ТОКСИКОЛОГИЈА
 10. Два сарадника у звање асистента за ужу научну област АНАТОМИЈА
 11. Један сарадник у звање асистента за ужу научну област СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА
 12. Један сарадник у звање асистента са докторатом за ужу научну област ХЕМИЈА У МЕДИЦИНИ
 13. Два сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (реуматологија)
 14. Један сарадник у звање клиничког асистента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија-кардиохирургија)
 15. Један сарадник у звање клиничког асистента за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (кардиологија)
 16. Један сарадник у звање клиничког асистента за ужу научну област ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО
 17. Четири сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (анестезиологија са реаниматологијом)
 18. Пет сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија)
 19. Четири сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (пулмологија)
 20. Три сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (неурохирургија)
 21. Два сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија-ендокрина хирургија)
 22. Четири сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ПЕДИЈАТРИЈА
 23. Један сарадник у звање клиничког асистента за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (алергологија)
 24. Два сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија-онкологија)
 25. Три сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (грудна хирургија)
 26. Један сарадник у звање клиничког асистента за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (хематологија)
 27. Један сарадник у звање клиничког асистента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија-васкуларна хирургија)
 28. Један сарадник у звање клиничког асистента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (дечја хирургија)
 29. Један сарадник у звање клиничког асистента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (урологија)
 30. Један сарадник у звање клиничког асистента за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (кардиологија)
 31. Три сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО
 32. Један сарадник у звање клиничког асистента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (анестезиологија са реаниматологијом)
 33. Три сарадника у звање клиничког асистента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија)
 34. Један сарадник у звање клиничког асистента за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (урологија)
 35. Један наставник страног језика за ужу научну област ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
 36. Један наставник у звање доцента за ужу научну област РАДИОЛОГИЈА
 37. Два наставника у звање доцента за ужу научну област ХИСТОЛОГИЈА И ЕМБРИОЛОГИЈА
 38. Један наставник у звање доцента за ужу научну област ФАРМАКОЛОГИЈА, КЛИНИЧКА ФАРМАКОЛОГИЈА И ТОКСИКОЛОГИЈА
 39. Један наставник у звање доцента за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (хематологија)
 40. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ХЕМИЈА У МЕДИЦИНИ
 41. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА СА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНОМ ХИРУРГИЈОМ
 42. Два наставника у звање ванредног професора за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (ортопедија)
 43. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ИМУНОЛОГИЈА
 44. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ХИГИЈЕНА СА МЕДИЦИНСКОМ ЕКОЛОГИЈОМ
 45. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (кардиологија)
 46. Два наставника у звање ванредног професора за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (хематологија)
 47. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (кардиологија)
 48. Пет наставника у звање редовног професора за ужу научну област ПЕДИЈАТРИЈА

 

Реферати комисија биће објављени на интернет страници Факултета (www.mfub.bg.ac.rs).

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Чланом 27. став 4. Правилника о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду бр. 20/XVI-6 од 07.03.2018. године прописано је да се реферати стављају на увид јавности на интернет страници Факултета у трајању од 30 дана.

 

Реферати комисија са материјалом са конкурса налазе се у Служби за кадровске послове Медицинског факултета, собе 207 и 209/I спрат, у улици Др Суботића број 8. и могу се погледати сваког радног дана од 10–14 часова, почев од 29.12.2020. године до 27.01.2021. године.

 

 

Д Е К А Н
Медицинског факултета

Проф. др Небојша Лалић