Prema odluci kriznog štaba Republike Srbije, od 30.06.2020. godine, obavezno je nošenje zaštitnih maski u zatvorenim prostorima. Molimo Vas da poštujete mere bezbednosti prilikom posete Medicinskom fakultetu.

Uvid javnosti 29.12.2020.

/, Predavanja, Uvid javnosti/Uvid javnosti 29.12.2020.

Uvid javnosti 29.12.2020.

Na osnovu člana 109. Statuta Univerziteta u Beogradu – Medicinskog fakulteta br. 25/H-2 od 19.03.2018. godine, donosim

 

O D L U K U

 

Stavljaju se na uvid javnosti referati o prijavljenim kandidatima na raspisanim konkursima za izbor nastavnika i saradnika za sledeće uže naučne oblasti:

 

 1. Dva saradnika u nastavi za užu naučnu oblast HUMANA GENETIKA
 2. Jedan saradnik u nastavi za užu naučnu oblast FARMAKOLOGIJA, KLINIČKA FARMAKOLOGIJA I TOKSIKOLOGIJA
 3. Jedan saradnik u nastavi za užu naučnu oblast MEDICINA I DRUŠTVO
 4. Jedan saradnik u nastavi za užu naučnu oblast SOCIJALNA MEDICINA
 5. Jedan saradnik u zvanje asistenta za užu naučnu oblast HEMIJA U MEDICINI
 6. Tri saradnika u zvanje asistenta za užu naučnu oblast HUMANA GENETIKA
 7. Dva saradnika u zvanje asistenta za užu naučnu oblast EPIDEMIOLOGIJA
 8. Jedan saradnik u zvanje asistenta za užu naučnu oblast PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA
 9. Jedan saradnik u zvanje asistenta za užu naučnu oblast FARMAKOLOGIJA, KLINIČKA FARMAKOLOGIJA I TOKSIKOLOGIJA
 10. Dva saradnika u zvanje asistenta za užu naučnu oblast ANATOMIJA
 11. Jedan saradnik u zvanje asistenta za užu naučnu oblast SOCIJALNA MEDICINA
 12. Jedan saradnik u zvanje asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast HEMIJA U MEDICINI
 13. Dva saradnika u zvanje kliničkog asistenta za užu naučnu oblast INTERNA MEDICINA (reumatologija)
 14. Jedan saradnik u zvanje kliničkog asistenta za užu naučnu oblast HIRURGIJA SA ANESTEZIOLOGIJOM (opšta hirurgija-kardiohirurgija)
 15. Jedan saradnik u zvanje kliničkog asistenta za užu naučnu oblast INTERNA MEDICINA (kardiologija)
 16. Jedan saradnik u zvanje kliničkog asistenta za užu naučnu oblast GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO
 17. Četiri saradnika u zvanje kliničkog asistenta za užu naučnu oblast HIRURGIJA SA ANESTEZIOLOGIJOM (anesteziologija sa reanimatologijom)
 18. Pet saradnika u zvanje kliničkog asistenta za užu naučnu oblast HIRURGIJA SA ANESTEZIOLOGIJOM (opšta hirurgija)
 19. Četiri saradnika u zvanje kliničkog asistenta za užu naučnu oblast INTERNA MEDICINA (pulmologija)
 20. Tri saradnika u zvanje kliničkog asistenta za užu naučnu oblast HIRURGIJA SA ANESTEZIOLOGIJOM (neurohirurgija)
 21. Dva saradnika u zvanje kliničkog asistenta za užu naučnu oblast HIRURGIJA SA ANESTEZIOLOGIJOM (opšta hirurgija-endokrina hirurgija)
 22. Četiri saradnika u zvanje kliničkog asistenta za užu naučnu oblast PEDIJATRIJA
 23. Jedan saradnik u zvanje kliničkog asistenta za užu naučnu oblast INTERNA MEDICINA (alergologija)
 24. Dva saradnika u zvanje kliničkog asistenta za užu naučnu oblast HIRURGIJA SA ANESTEZIOLOGIJOM (opšta hirurgija-onkologija)
 25. Tri saradnika u zvanje kliničkog asistenta za užu naučnu oblast HIRURGIJA SA ANESTEZIOLOGIJOM (grudna hirurgija)
 26. Jedan saradnik u zvanje kliničkog asistenta za užu naučnu oblast INTERNA MEDICINA (hematologija)
 27. Jedan saradnik u zvanje kliničkog asistenta za užu naučnu oblast HIRURGIJA SA ANESTEZIOLOGIJOM (opšta hirurgija-vaskularna hirurgija)
 28. Jedan saradnik u zvanje kliničkog asistenta za užu naučnu oblast HIRURGIJA SA ANESTEZIOLOGIJOM (dečja hirurgija)
 29. Jedan saradnik u zvanje kliničkog asistenta za užu naučnu oblast HIRURGIJA SA ANESTEZIOLOGIJOM (urologija)
 30. Jedan saradnik u zvanje kliničkog asistenta za užu naučnu oblast INTERNA MEDICINA (kardiologija)
 31. Tri saradnika u zvanje kliničkog asistenta za užu naučnu oblast GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO
 32. Jedan saradnik u zvanje kliničkog asistenta za užu naučnu oblast HIRURGIJA SA ANESTEZIOLOGIJOM (anesteziologija sa reanimatologijom)
 33. Tri saradnika u zvanje kliničkog asistenta za užu naučnu oblast HIRURGIJA SA ANESTEZIOLOGIJOM (opšta hirurgija)
 34. Jedan saradnik u zvanje kliničkog asistenta za užu naučnu oblast HIRURGIJA SA ANESTEZIOLOGIJOM (urologija)
 35. Jedan nastavnik stranog jezika za užu naučnu oblast ENGLESKI JEZIK
 36. Jedan nastavnik u zvanje docenta za užu naučnu oblast RADIOLOGIJA
 37. Dva nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA
 38. Jedan nastavnik u zvanje docenta za užu naučnu oblast FARMAKOLOGIJA, KLINIČKA FARMAKOLOGIJA I TOKSIKOLOGIJA
 39. Jedan nastavnik u zvanje docenta za užu naučnu oblast INTERNA MEDICINA (hematologija)
 40. Jedan nastavnik u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast HEMIJA U MEDICINI
 41. Jedan nastavnik u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast OTORINOLARINGOLOGIJA SA MAKSILOFACIJALNOM HIRURGIJOM
 42. Dva nastavnika u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast HIRURGIJA SA ANESTEZIOLOGIJOM (ortopedija)
 43. Jedan nastavnik u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast IMUNOLOGIJA
 44. Jedan nastavnik u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast HIGIJENA SA MEDICINSKOM EKOLOGIJOM
 45. Jedan nastavnik u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast INTERNA MEDICINA (kardiologija)
 46. Dva nastavnika u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast INTERNA MEDICINA (hematologija)
 47. Jedan nastavnik u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast INTERNA MEDICINA (kardiologija)
 48. Pet nastavnika u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast PEDIJATRIJA

 

Referati komisija biće objavljeni na internet stranici Fakulteta (www.mfub.bg.ac.rs).

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Članom 27. stav 4. Pravilnika o uslovima, načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika i saradnika Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu br. 20/XVI-6 od 07.03.2018. godine propisano je da se referati stavljaju na uvid javnosti na internet stranici Fakulteta u trajanju od 30 dana.

 

Referati komisija sa materijalom sa konkursa nalaze se u Službi za kadrovske poslove Medicinskog fakulteta, sobe 207 i 209/I sprat, u ulici Dr Subotića broj 8. i mogu se pogledati svakog radnog dana od 10–14 časova, počev od 29.12.2020. godine do 27.01.2021. godine.

 

 

D E K A N
Medicinskog fakulteta

Prof. dr Nebojša Lalić

 

 

 

2020-12-29T12:40:43+00:00 29.12.2020.|Naslovna, Predavanja, Uvid javnosti|