Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

Увид јавности 31.12.2020

/, Увид јавности/Увид јавности 31.12.2020

Увид јавности 31.12.2020

На основу члана 109. Статута Универзитета у Београду – Медицинског факултета бр. 25/Х-2 од 19.03.2018. године, доносим

О Д Л У К У

 

Ставља се на увид јавности реферат о пријављеним кандидатима на расписаном конкурсу за избор наставника за следећу ужу научну област:

 

  1. Један наставник у звање ванредног професора за ужу научну област ПСИХИЈАТРИЈА

 

Реферат комисије биће објављен на интернет страници Факултета (www.mfub.bg.ac.rs).

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Чланом 27. став 4. Правилника о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду бр. 20/XVI-6 од 07.03.2018. године прописано је да се реферати стављају на увид јавности на интернет страници Факултета у трајању од 30 дана.

 

Реферат комисије са материјалом са конкурса налази се у Служби за кадровске послове Медицинског факултета, собе 207 и 209/I спрат, у улици Др Суботића број 8. и може се погледати сваког радног дана од 10–14 часова, почев од 31.12.2020. године до 29.01.2021. године.

 

 

Д Е К А Н
Медицинског факултета

Проф. др Небојша Лалић