Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

Оглас за доделу награда за научно истраживачки рад за младе истраживаче, за научни допринос и за унапређење наставе

/, Насловна Слајдер, Слајдер Стипендије и Задужбине, Стипендије и фондације/Оглас за доделу награда за научно истраживачки рад за младе истраживаче, за научни допринос и за унапређење наставе

Оглас за доделу награда за научно истраживачки рад за младе истраживаче, за научни допринос и за унапређење наставе

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Број: 5714/1
Датум: 01.09.2021.год.
Б Е О Г Р А Д

 

На основу члана 5. Правилника о додели награда за научно–истраживачки рад и за унапређење наставе на Медицинском факултету од 28.05.2013. године, декан Медицинског факултета објављује

 

О Г Л А С
за

 1. годишњу награду за научно–истраживачки рад за младе истраживаче
 2. годишњу награду за научни допринос
 3. годишњу награду за унапређење наставе

 

Награда се додељује у складу са Правилником о додели награда за научно–истраживачки рад и за унапређење наставе на Медицинском факултету усвојеним на седници Савета Факултета Одлуком бр. 95/III-10 од 28.05.2013. године, који се налази на интернет страници Факултета.

 

Право предлагања за годишњу награду Факултета за научноистраживачки рад имају:

 • кандидат за годишњу награду,
 • један или више наставника Факултета,
 • једна или више катедри за редовну или последипломску наставу,
 • Комисија за праћење научно-истраживачког развоја Медицинског факултета Универзитета у Београду.

 

Право предлагања за годишњу награду Факултета за унапређење наставе имају:

 • једна или више катедри за редовну или последипломску наставу,
 • најмање три наставника Факултета,
 • Комисија за праћење и унапређење квалитета наставе на Медицинском факултету Универзитета у Београду,
 • Комисија за издавачку делатност Медицинског факултета Универзитета у Београду,
 • Студентски парламент.

 

Образложени предлози достављају се у писменој и електронској форми на обрасцима Анекс 1 -за кандидате који конкуришу за годишњу награду за научно-истраживачки рад за младе истраживаче и за научни допринос и Анекс 2 -за кандидате који конкуришу за годишњу награду за унапређење наставе.

 

Предлози се достављају до 01.10.2021. године, Комисији за доделу награда преко Писарнице Факултета у писаној и електронској форми.

Неблаговремени, необразложени и непотпуни предлози се не узимају у разматрање.

Награде се уручују на свечаности поводом Дана Факултета.

 

 

Д Е К А Н
МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА

Проф. др Небојша Лалић