Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

Обавештење лекарима на специјализацији Mедицинског факултета у Београду

/, Слајдер Уписи, Специјализације, Специјализације - Актуелно/Обавештење лекарима на специјализацији Mедицинског факултета у Београду

Обавештење лекарима на специјализацији Mедицинског факултета у Београду

УПИС НА ОБАВЕЗНУ ДВОСЕМЕСТРАЛНУ НАСТАВУ

ЗА ШК. 2021/2022 ГОДИНУ ВРШИЋЕ СЕ

ОД  20. ДО 24. СЕПТЕМБРА 2021. ГОДИНЕ

 

За упис је потребно приложити:

  • попуњену пријаву (која се налази на сајту или се добија у Служби);
  • индекс специјалистичког стажа;
  • закључен предходни упут за обављање специјалистичког стажа- савладавање вештина;
  • одлука установе у којој је лекар запослен да сноси трошкове двосеместралне наставе за шк. 2021/2022. годину.

Напомена: лекари који нису уписани на специјализацију на Медицинском факултету у Београду а упућени су од матичног факултета или матичне установе на обављање  двосеместралне наставе, поред наведених докумената обавезни су да приложе једну фотографију, дипломе-оверене, решење о одобрењу специјализације.

Трошкови  семестра двосеместралне наставе износе 150.000. динара по семестру (300 000. динара за оба семестра). Први семестар се уплаћује приликом уписа првог  а други семестар у фебруару  2022. године, приликом уписа другог семестра.

Трошкови поновног слушања двосеместралне наставе (због продужења обављања специјалистичког стажа) износи укупно 180.000 динара.

Двосеместрална настава за стране држављане односно лекаре који нису запослени на територији Републике Србије износи 2000 еура по семестру (укупно 4000 еура) а поновно слушање двосеместралне наставе 2400 еура.

Медицински факултет пружа  могућност  плаћања   школарине за оба семестра наставе у више  месечних рата, што може бити одобрено уз посебну молбу.

Школарина се уплаћује  на текући  рачун Медицинског факултета на основу издатог рачуна.

Двосеместрална настава почиње 04. октобра 2021. године и траје до 30. јуна 2022. године.

Двосеместрална настава, поред теоријске наставе, подразумева  практичан рад који специјализанти обављају у пуном радном времену за време трајања наставе. Практичан рад се обавља према програму који ће сачинити одговарајућа Катедра за сваког уписаног специјализанта.

 Специјализант је обавезан да редовно похађа теорисјку наставу и да се укључи у свакодневни клинички рад и дежурства према распореду, у зависности од врсте специјализације.

У време обављања двосеместралне наставе не може се обављати било који други део специјалистичког стажа који је предвиђен програмом специјализације.

Прилог: