Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

Коначне ранг листе ИАС и ОАС – Други конкурсни рок

/, Упис 2021 ИАС, Упис 2021 ОАС/Коначне ранг листе ИАС и ОАС – Други конкурсни рок

Коначне ранг листе ИАС и ОАС – Други конкурсни рок

Преузмите: Коначна ранг листа ИАС Медицина 2021/2022 -ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК-

Упис држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству

 

КАНДИДАТИ НА УПИС ПОДНОСЕ:

 

 1. Нострификовану диплому о завршеној средњој школи и оверене копије сведочанстава или потврду о томе да је започета нострификација, оригинална документа подносе се на увид.
 2. Извод из матичне књиге рођених (Факултет,  прибавља по службеној дужности извод из матичне књиге рођених)

Уколико кандидат поседује извод из матичне књиге рођених може га понети на  упис.

 1. Лекарско уверење – оригинал
 2. Две фотографије формата 4,5 x 3,5 цм
 3. Попуњен један образац ШВ 20 – преузети са линкa: ШВ – 20 ОБРАЗАЦ , а  други попунити електронску верзију ШВ-20 у току првог семестра 2021/2022.
 4. Индекс са попуњеном првом страницом и залепљеном фотографијом (фолију не лепити);
 5. Доказ о уплати накнаде за Центар за развој каријере у износу од 100,00 динара за студенте на буџету

Рачун примаоца 840-1139666-89

Позив на број 020-19184 -3

 1. Уколико кандидат жели идентификациону картицу која служи за улазак у студентски дом и исхрану у студентској мензи потребно је донети једну фотографију формата
  4,5 x 3,5цм.

УПИС ЈЕ 14.9.2021. од 9-13 часова

НАПОМЕНА : Кандидат који је стекао право уписа и не упише се у за то предвиђеном року, губи право уписа.

 

УПИС НА ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА ОАС СЕСТРИНСТВО

ШКОЛСКА 2021/22.

ДРУГИ УПИСНИ РОК

 

Преузмите: КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ОАС СЕСТРИНСТВО – ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК

Упис кандидата по коначној ранг листи  обавиће се 14.09.2021.  од  9,00-13,00  у Студентској служби Факултета.

КАНДИДАТИ НА УПИС ПОДНОСЕ:

 1. Оверене фотокопије докумената средње школе и оригинална документа на увид;
 2. Извод из матичне књиге рођених (Факултет,  прибавља по службеној дужности извод из матичне књиге рођених);

Уколико кандидат поседује извод из матичне књиге рођених може га понети на упис.

 1. Лекарско уверење-оригинал
 2. Један образац ШВ 20 – образац преузети са линка: ШВ – 20 ОБРАЗАЦ , попунити и залепити фотографију,  други образац студент попуњава  електронску верзију ШВ-20  у току првог семестра 2021/2022;
 3. Индекс са попуњеном првом страницом и залепљеном фотографијом ( фолију не лепити преко слике );
 4. За студенте на буџету доказ о уплати накнаде за Центар за развој каријере у износу од 100,00 динара
  Рачун примаоца 840-1139666-89
  Позив на број 020-19184 -3
 5. За студенте на самофинансирању школарина у износу од 121.600,00 динара на рачун Факултета број 840 – 1139666 – 89 са позивом на број 742121 – ПС02;
  Школарина се може платити и у ратама , динамика уплате је следећа:
  –        I рата у износу од 16.600,00 динара уплаћује се приликом уписа,
  –        II рата у износу од 15.000,00 динара уплаћује се до 30.11.2021. године,
  –        III рата у износу од 15.000,00 динара уплаћује се до 31.12.2021. године,
  –        IV рата у износу од 15.000,00 динара уплаћује се до 15.2.2022. године.
  –        V рата у износу од 15.000,00 динара уплаћује се до 15.3.2022. године,
  –        VI рата у износу од 15.000,00 динара уплаћује се до 15.4.2022. године,
  –        VII рата у износу од 15.000,00 динара уплаћује се до 15.5.2022. године,
  –        VIII рата у износу од 15.000,00 динара уплаћује се до 15.6.2022. године.
 6. Два примерка попуњеног и потписаног уговора о студијама- добијају се у Студентској служби;

Уписни комплет може се купити у скриптарници Факултета.

Кандидат који је стекао право уписа и не упише се у за то предвиђеном року, губи право уписа.