Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

Oглас за подношење пријава за одобравање уписа страних држављана и/или лекара који су запослени у здравственим установама ван Републике Србије на специјализације и уже специјализације

/, Насловна/Oглас за подношење пријава за одобравање уписа страних држављана и/или лекара који су запослени у здравственим установама ван Републике Србије на специјализације и уже специјализације

Oглас за подношење пријава за одобравање уписа страних држављана и/или лекара који су запослени у здравственим установама ван Републике Србије на специјализације и уже специјализације

 

  УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Oбјављује оглас за подношење пријава за одобравање уписа страних држављана и/или лекара који су запослени у здравственим установама ван Републике Србије на специјализације и уже специјализације за октобарски уписни рок 2022/2023. године

Пријаве  се подносе од 22. августа до 05. септембра 2022. године

 

Страни држављанин који је завршио факултет здравствене струке, а не обавља здравствену делатност као професију у Републици Србији, уколико специјализацију/ужу специјализацију жели да обави на  Медицинском факултету у Београду, подноси захтев Медицинском факултету  да му се одобри упис.

Здравствене установе ван територије Републике Србије које желе да своје запослене лекаре упуте на специјализације/уже специјализације на Медицински факултет у Београду подносе захтев да им се одобри упис.

Одлуку о одобравању уписа на специјализације/уже специјализације доноси Веће за специјалистичку наставу на основу предлога Комисије за упис страних државља.

Страни држављанин морају да испуњавају следеће услове:

 • Уколико су диплому о завршеном факултету стекли ван Републике Србије, потребно је да су обавили процедуру признавања дипломе (академско признавање за наставак образовања врши се на Универзитету у Београду, Студетски трг бр. 1)
 • Да су на специјализацију упућени у Републику Србији, одлуком одговарајуће здравствене установе и/или решењем Министарства здравља земље која их упућује на специјализацију и/или гаранцијом амбасаде.
 • Страни држављани који су факултет завршили у Републици Србији, потребно је и да имају положен стручни испит.

 

Потребна документа за  одобравање уписа на специјалистичке студије:

 •  Молба за одобравање уписа (и попуњена пријава);
 • Фотокопија оригиналне дипломе о завршеном факултету;
 • Потврду о регулисаном стручном-државном испиту;
 • за уже специјализације – оверена фотокопија дипломе о положеном специјалистичком испиту;
 • Решење о верификацији дипломе или потврда од Универзитета да је предата документација за покретање процедуре признавања дипломе;
 • Оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених.

Након донете одлуке Већа о одобравању уписа на специјализације страни држављанин за упис прилаже и:

 • Попуњен индекс;
 • 2 фотографије;
 • Доказ о дозволи боравка у Републици Србији;
 • Доказ да је здравствено осигуран;
 • Копија пријаве стана;
 • Копија путне исправе;
 • Потврда да је студент похађао или похађа курс српског језика на акредитованој установи (Филолошки факултет, Институт за стране језике а.д. и Институт Ђуро Салај).
 • Доказ о уплати школарине.

Напомињемо да сва документа која се предају Служби за специјалистичку наставу Медицинског факултета, морају бити преведена на српски језик, оверена од стране овлашћеног преводиоца и не старија од шест месеци.

Прилог: